Vertinimas

 
 
bbbb dbbbbb 
 • Vertinimas aprėpia žinių ir jų supratimo, gebėjimo ir nuostatų PLOTĮ ir GYLĮ.
 • Vertinimas skirtas ĮKVĖPTI, MOTYVUOTI ir KURTI GRĮŽTAMĄJĮ RYŠĮ, leidžiantį sužinoti, kur ir kokios pagalbos reikia mokiniui.
Kiekvieno semestro pabaigoje (sausio ir gegužės mėnesiais) mokykloje vyksta individualūs susitikimai su tėveliais. Šiuose susitikimuose dalyvauja vaikas, jo mama ir/ar tėtis bei mokytojai. Susitikimo metu mokinys pristato kruopščiai atrinkų savo geriausių darbų rinkinį - Vertinimo aplanką. Mokinys rodo savo geriausių darbų pavyzdžius, lygina juos su ankstesniais (arba pirminiais pavyzdžiais), garsiai mąsto, kodėl šie darbai buvo pasirinkti, peržvelgia keliamus sau naujus mokymosi tikslus. Kartu su tėveliais ir mokytojais apžvelgiamas Vertinimo aplankas, dalijamasi mintimis, prisimenamos sėkmingo mokymosi situacijos, džiaugiamasi vaiko pažanga ir pasiekimais. Į Vertinimo aplanką įsegamas ir visų mokomųjų dalykų vertinimas nurodant jų pasiekimų lygį (aukštesnysis, pagrndinis, patenkinamas). 

Vertinimo aplanko kūrimo procese, kuris trunka visus metus per visas klases, vaikai išmoksta:

 • nustatyti gero darbo kriterijus,
 • savarankiškai atrinkti darbų pavyzdžius,
 • argumentuoti pasirinkimą,
 • mąstyti apie savo mokymąsi,
 • vertinti save,
 • kelti naujus mokymosi tikslus,
 • ilgainiui pastebėti vis subtilesnius savo mokymosi niuansus.

Susitikimus su tėveliais veda vaikai! Mokytojas vadovauja planuojant šio susitikimo žingsnius, užtikrina, jog mokinys žino, ką turi daryti ir kodėl dalyvauja šiame procese, tačiau susitikimo sėkmė priklauso nuo to, ar mokinys gerai jam pasiruošia.  Jau darželio grupėje auklėtoja kartu su vaikais reguliariai aptaria, ką jie naujo išmoko, ko pasiekė ir kokie požymiai rodo, kad užduotis atlikta gerai. Tokie pokalbiai išmoko vaikus žodyno, kurio reikia norint aptarti ir įvertinti save. 

Vertinimo aplanko vertė yra didžiulė! Tai sąmoningo mokymosi priemonė, nes:

 • rinkdami geriausius savo darbus, vaikai įsisąmonina stipriąsias savo puses. Tai stiprina pasitikėjimą savimi.
 • vaikai pamato ir savo silpnąsias puses, kurias paverčia tolimesnio mokymosi tikslais,
 • ne mokytojas nurodo klaidas, o patys vaikai tampa atsakingi už klaidų aptikimą ir taisymą,
 • mokytojas atsakomybę už vertinimą dalinasi su mokiniu,
 • Vertinimo aplanko kūrimo procesas pats savaime yra efektyvi mokymosi priemonė,
 • įgūdžiai, įgyti kuriant aplanką, pravers gyvenime.

Po to, kai visi mokiniai pristato savo Vertinimo aplankus, mokykloje aptariama, kas vyko sėkmingai ir ką kitą kartą galima patobulinti, dalijamasi teigiamais atsiliepimais bei pasiūlymais, išgirstais iš tėvelių, ir DŽIAUGSMINGAI ŠVENČIAMA SEMESTRO PABAIGA!!!