Ugdymas

  
 
 
bbbb dbbbbb  VšĮ "Vilniaus humanistinė mokykla", vadovaudamasi Bendrosiomis (priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo) programomis, formuoja mokyklos ir klasės/grupės ugdymo turinį pritaikydama jį pagal atskirų klasių/grupių ir individualius ugdytinių poreikius.
 
Mokyklos pedagogai kūrybiškai praplečia, pagilina, papildo ugdymo turinį žiniomis ir veiklomis, kurios atitinka humanistinio ugdymo idėjas ir principus. Ugdymo turinys plačiau čia.