Tvarkaraščiai 2-4 klasės1. BENDRYSTĖS PAMOKA

2. ANGLŲ KALBA

3. LIETUVIŲ KALBA

4. MATEMATIKA

5. ŠOKIS

6. ILGOJI PERTRAUKA

7. MUZIKA

8. TEATRAS

 

1. BENDRYSTĖS PAMOKA

2. PASAULIO PAŽINIMAS

3. MATEMATIKA

4. LIETUVIŲ KALBA

5. ANGLŲ KALBA

6. ILGOJI PERTRAUKA

7. TEATRAS

8. MUZIKA

 

1. BENDRYSTĖS PAMOKA

2. PASAULIO PAŽINIMAS

3. MATEMATIKA

4. LIETUVIŲ KALBA

5. MUZIKA

6. ILGOJI PERTRAUKA

7. KŪRYBINIS RAŠYMAS

8. KŪNO KULTŪRA

 

1. BENDRYSTĖS PAMOKA

2. MATEMATIKA

3. LIETUVIŲ KALBA

4. LIETUVIŲ KALBA

5. BASEINAS

6. BASEINAS

7. TYLA IR SUSIKAUPIMAS

8. GAMTOS PAŽINIMAS

 

1. BENDRYSTĖS PAMOKA

2. KŪRYBINIS RAŠYMAS

3. LIETUVIŲ KALBA

4. LIETUVIŲ KALBA

5. MATEMATIKA

6. ILGOJI PERTRAUKA

7. GAMTOS PAŽINIMAS

8. KŪNO KULTŪRA

 

1. BENDRYSTĖS PAMOKA

2. MATEMATIKA 

3. LIETUVIŲ KALBA

4. LIETUVIŲ KALBA

5. ŠOKIS

6. ILGOJI PERTRAUKA

7. MAŽOJI EKSPEDICIJA

8. TEATRAS

 

1. BENDRYSTĖS PAMOKA

2. MATEMATIKA

3. LIETUVIŲ KALBA

4. LIETUVIŲ KALBA

5. NARSA IR IŠTVERMĖ

6. ILGOJI PERTRAUKA

7. SKAITYMO VALANDA

8. MAŽOJI EKSPEDICIJA

 

1. BENDRYSTĖS PAMOKA

2. TYLA IR SUSIKAUPIMAS

3. LIETUVIŲ KALBA

4. MATEMATIKA

5. MUZIKA

6. ILGOJI PERTRAUKA

7. MAŽOJI EKSPEDICIJA

8. NARSA IR IŠTVERMĖ

 

1. BENDRYSTĖS PAMOKA

2. LIETUVIŲ KALBA

3. LIETUVIŲ KALBA

4. MATEMATIKA

5. ANGLŲ KALBA

6. ILGOJI PERTRAUKA

7. NARSA IR IŠTVERMĖ

8. GAMTOS PAŽINIMAS

 

1. BENDRYSTĖS PAMOKA

2. LIETUVIŲ KALBA

3. MATEMATIKA

4. TYLA IR SUSIKAUPIMAS

5. MUZIKA

6. ILGOJI PERTRAUKA

7. DAILĖ

8. KŪNO KULTŪRA
                 

1. BENDRYSTĖS PAMOKA

2. MATEMATIKA

3. LIETUVIŲ KALBA

4. LIETUVIŲ KALBA

5. BASEINAS

6. BASEINAS

7. SKAITYMO VALANDA

8. TYLA IR SUSIKAUPIMAS

1. BENDRYSTĖS PAMOKA

2. MATEMATIKA

3. LIETUVIŲ KALBA

4. MUZIKA

5. BASEINAS

6. BASEINAS

7. TYLA IR SUSIKAUPIMAS

8. DAILĖ

1. BENDRYSTĖS PAMOKA

2. LIETUVIŲ KALBA

3. LIETUVIŲ KALBA

4. MATEMATIKA

5. ANGLŲ KALBA

6. ILGOJI PERTRAUKA

7. BENDRAVIMO PAMOKA

8. RUSŲ KALBA

 

1. BENDRYSTĖS PAMOKA

2. MATEMATIKA

3. LIETUVIŲ KALBA

4. ANGLŲ KALBA

5. ŠOKIS

6. ILGOJI PERTRAUKA

7. RUSŲ KALBA

8. DAILĖ

 

1. BENDRYSTĖS PAMOKA

2. TYLA IR SUSIKAUPIMAS

3. MATEMATIKA

4. LIETUVIŲ KALBA

5. RUSŲ KALBA

6. ILGOJI PERTRAUKA

7. ANGLŲ KALBA

8. SKAITYMO VALANDA