Savaitės tema

2019 KOVAS

4 savaitė

ŽMONIJOS IŠMINČIŲ

 

3 savaitė

VYDŪNO

Vilhelmas Storosta, geriau žinomas Vydūno vardu, mūsų kultūroje paliko ryškų pėdsaką. Mąstytojas buvo unikalus savo pasaulėžiūra, išsiskiriantis savo kūryba, asmenybės bruožais, gyvenimo būdu. Vydūnas buvo mokytojas, filosofas, rašytojas, kultūros veikėjas. Jam itin rūpėjo žmoniškumas ir kultūra.  Svarbiausiu kultūros tikslu Vydūnas laikė žmoniškumo arba dvasinės žmogaus esmės stiprinimą. Mokslas, menas ir dora, anot jo,  sudaro kultūros esmę. Grožis Vydūnui buvo viena didžiausių vertybių, kuri kartu su gėriu ir tiesa keičia bei tobulina mūsų pasaulį. Savo darbais ir veikla Vydūnas buvo tapęs gyva legenda. Jis buvo panašus į rytų išminčius ir mistikus.

2 savaitė

ŽIEDO...........

Žodis "žiedas" turi keletą reikšmių. Žiedas - tai ištikimybės ir amžinybės simbolis, neturintis pradžios nė pabaigos. Žiedus - papuošalus senaisiais laikais nešiodavo tik faraonai, karaliai, kunigaikščiai, žyniai bei pranašai. Tai buvo jų galios ir išminties simbolis.  Pasakojama apie legendinį karaliaus Saliamono žiedą su užrašu "Ir tai praeis".  Biologijoje žiedas yra augalo dalis, paklūstantis grožio ir harmonijos dėsniui, kurį italų matematikas Leonardas Fibonačis dar viduramžiais aprašė savo garsiąja skaičių seka. Iš žiedų (apskritimų) sudarytas garsusis ornamentas  "gyvybės gėlelė", randamas beveik visose pasaulio kultūrose: nuo Gizos piramidžių iki Azijos mandalų. Tai tobulai harmoninga geometrinė figūra, kurioje slypi ir Pitagoro dekada, ir Platono tobulieji briaunainiai, ir Dharmos ratas, ir Dovydo žvaigždė, ir daugelis kitų simbolių. Astronomijoje žiedas yra planetą supantis dulkių, meteoroidų ir ledo telkinys. Specialiais žiedais žieduojami paukščiai ir jų dėka nustatomi paukščių migracijos keliai. Ir jau pats laikas dairytis pavasarinių žiedų  miškuose bei gėlių darželiuose.

1 savaitė

RITERIŲ

Visais laikais žmonija stiebėsi kokio nors sektino idealo link – kilnaus didvyrio, bebaimio herojaus, kovotojo su melu ir tamsybe. Viduramžiais gyvavusi riterių kultūra yra šio idealo pavyzdys. Riteriai - tai kariai, ištikimai tarnaujantys savo valdovui, tėvynei, Dievui. Riteris - tai idėjų saugotojas, silpnųjų gyvėjas, kovotojas už teisybę. Daug puikios literatūros išliko apie riterius ir riterystę. Tai legendų ciklas apie keltų karalių Artūrą ir Apvaliojo stalo riterius, "Rolando giesmė". Šių legendų centre - kilnios riterių vertybės: riterio garbės pajautimas, duoto žodžio laikymasis, kova su blogiu, narsa ir pamaldumas.  Žmonijos istorinėje atmintyje išliko ir Orleano mergelė, narsioji Žana D'Ark, vedusi į mūšį riterių pulkus ir savo dvasios stiprybe sustabdžiusi Šimtametį karą. Dauguma legendinių riterių pasižymėjo unikaliomis dvasinėmis savybėmis, kurios ir padėjo įveikti visus likimo jiems skirtus išbandymus.
2019 VASARIS

4 savaitė

PENKTOJO ELEMENTO

Senovės graikai manė, kad jis yra skaidriausias ir tyriausias oro sluoksnis, kuriuo kvėpuoja Olimpo dievai. Jis supa ir juosia dangaus kūnus. Galbūt panašus į dervą: kietas ir skystas tuo pat metu.  Pirmasis apie jį mokė Platonas, vėliau tęsė Aristotelis. Viduramžių alchemikai jį bandė sukurti ir juo prisotinti eliksyrus, gydančius nuo visų negalių ir ligų. XIX amžiuje fizikai bandė įrodyti, kad jis užpildo visą kosminę erdvę ir juo sklinda šviesos spinduliai, o Dmitrijus Mendelejevas įrašė jį  į savo periodinę cheminių elementų lentelę, tvirtindamas, kad jis yra pirminis cheminis elementas ir visų energijų perdavėjas per atstumą. Tačiau Albertas Einšteinas pasako, jog jis apskritai neegzistuoja. Ir štai pasirodo Nikola Tesla, teigdamas, jog "jūs klystate, pone Einšteine" - eteris egzistuoja! Tai visų energijų šaltinis ir nešėjas. Tai vientisas laukas, sudėtas iš laiko, erdvės ir energijos. Tai visa Visatos materija! Tai subtilusis pasaulis.

3 savaitė

 

Moksleivių atostogos.

2 savaitė

LIETUVIŠKA....

Bandysime ieškoti tai, kas lietuviška, atrasti pačius įvairiausius lietuviškumo aspektus. Pavyzdžiui, Lietuvos vargonų menas turi labai senas tradicijas. Seniausias rašytinis vargonų paminėjimas Lietuvos istorijoje siekia Vytauto Didžiojo laikus - pirmuosius vargonus dovanų gavo Vytauto žmona Ona. Klausytis vargonų muzikos ir pasidomėtis vargondirbyste vyksime į Anykščių bažnyčią, kuri maloniai sutiko įsileisti mūsų mokyklą išskirtinei pamokai ir koncertui. Susipažinsime su lietuvių liaudies padavimais, pasakojančiais apie mūsų ežerų, ypatingų akmenų, piliakalnių grožį ir paslaptingumą bei kviečiančiais bendrauti su jais kaip su gyvomis būtybėmis: išgirsti varpų skambėjimą ežero gelmėje ar žirgų prunkštimą kalno viduje, suvokti dabarties ryšį su žemės kaita ir protėvių gyvenimu. Gilinsimės į lietuviškos virtuvės ypatumus ir gaminsime lietuviškus patiekalus. Lietuviškumo ieškosime kartu su į mokyklą atvyksiančiu rašytoju ir režisieriumi V.V.Landsbergiu, kuris papasakos vaikams apie partizanų kovas ir jų istorinę reikšmę. 

1 savaitė

SENŲJŲ AMATŲ

Tautą galima pažinti iš jos senųjų ir tradicinių amatų. Nuo seno sakoma, kad amatą mokėdamas, duonos nemaldausi. Kalvystė, puodininkystė, drožyba, kryždirbystė, audimas ir daugelis kitų amatų sudaro lietuvių tautos kultūros paveldą. Amatų paslaptys buvo perduodamos iš kartos kartai, tėvai jas patikėdavo savo vaikams ir anūkams. Kubiliai, račiai, stikliai, dievdirbiai, klumpiai, verpėjai ir kt. išmokydavo amato subtilybių savo mokinius, todėl nuo seno amatininkams buvo svarbus mokytojo ir mokinio ryšys. Žmogus, išmanantis ir gerbiantis savo amatą, neleidžia sau neišbaigto darbo. Jo triūsas - tai jo malda, iš širdies rankomis perduodama kuriamam daiktui. Gal dėl to mes taip vertiname rankų darbo gaminius? Ir gal dėl nesibaigiančios maldos visų meistrų veidai yra tokie šviesūs?
2019 SAUSIS

5 savaitė

SEMESTRO BAIGIMO

Turėjome 18 įspūdingų mokymosi savaičių - 18 skirtingų temų. Siekėme jomis pasakoti vaikams apie pasaulį ir žmogų matematikos, literatūros, fizikos, astronomijos, istorijos, muzikos, kino, teatro, dailės, psichologijos ir filosofijos kalbomis. Pirmas semestras baigiasi. Laikas stabtelėti, apžvelgti savo mokymąsi, įvertinti pasiekimus ir pažangą, kelti naujus mokymosi tikslus. Mokytojai išveda vaikų mokymosi lygius. Vaikai renka savo geriausių darbų pavyzdžius, kuriuos sudeda į Vertinimo segtuvus ir ruošiasi juos pristatyti tėveliams bei mokytojams. Individualių susitikimų metu vaikai pasakoja tėvams  apie savo mokymąsi, sėkmes ir naujus mokymosi tikslus. Po Vertinimo segtuvo pristatymo vaikai yra apdovanojami ketvirtokų pintomis apyrankėmis, o semestro pabaigą ketiname atšvęsti čiuožykloje ant pačiūžų.

4 savaitė

PUSIAUŽIEMIO

Pusiaužiemis reiškia virsmą į naują būseną, į pasikeitimą. Tai pusiaužiemio šventė. Sakoma, kad tądien iš žiemos miego atsibunda meška, barsukas, ežys ir apsiverčia ant kito šono, o gyvatės, kirmėlės, žalčiai atgyja ir šliaužia į namus ragauti valgių. Gamta bunda iš rimties, sąstingio ir šalčio. Metas dairytis pirmųjų pavasario ženklų. Liaudiški papročiai pataria žadinti gyvastį: papurtyti obels šaką, pabelsti į snaudžiančius avilius. Kartais ir žmogui tenka save "žadinti" pokyčiui, virsmui, kilniems tikslams. Kažko atsisakyti, kažkam pasiryžti. Apie žmogaus virsmus byloja liaudies pasakos - herojus būtinai pasiekia tašką, kai lieka vienas ir turi pasirinkti gėrį arba blogį. Ir tik prigimtinė dora kaip dieviškasis gėrio įspaudas žmoguje padeda herojui išlikti ir persikeisti.

3 savaitė

VAIKIŠKO KINO

Kinas atsirado kartu su technikos revoliucija ir mašinų, gebančių sukurti optinę apgaulę, atsiradimu. Šių mašinų išradėjai pasinaudojo žmogaus smegenų gebėjimu tam tikru greičiu judančius vaizdus sulieti į vientisą judantį vaizdą. Broliai Ogiustas ir Lui Liumjerai 1895 metais Paryžiaus kavinėje surengė pirmąją viešą "sinematografo" demonstraciją, kurioje buvo ir garsusis  „Traukinio atvykimas į stotį“. Pasakojama, kad parodžius šį filmą, kavinėje kilo panika, žmonės bandė bėgti. Taip gimė kinas, o kartu su juo ir nauja meno šaka. Pirmą kartą meno ir kultūros istorijoje žmonės sugebėjo sugriebti ir užfiksuoti laiką, kurį garsusis Andrejus Tarkovskis suvokė kaip būseną, kaip "liepsną, kurioje gyvena žmogaus siela". Vaikiškas kinas atsirado gerokai vėliau. JAV XX amžiaus viduryje sukurtas "Ozo šalies burtininkas". Kinas kaip meno šaka ugdo vaikus, atskleidžia bendražmogiškąsias vertybes, skatina mąstyti ir giliai jausti.

2 savaitė

V.A.MOCARTO

Manoma, kad žodžiu "vunderkindas", kuris reiškia nepaprastą, stebuklingą vaiką, pirmasis buvo pavadintas mažasis Volfgangas Amadėjus Mocartas. Ketverių metų jis puikiai grojo klavesinu, fortepijonu, smuiku ir net vargonais, nuo šešerių koncertavo beveik visuose Europos karalių rūmuose, o devynerių buvo pripažintas kompozitorius. Jo auklėjimu rūpinosi tėvas Leopoldas Mocartas, ne tik lavinęs savo vaikų talentus, bet ir išmokęs juos disciplinuotai dirbti.  Per neilgą savo gyvenimą Volfgangas Amadėjus Mocartas sukūrė ir žmonijai paliko virš 700 muzikos kūrinių: operų, simfonijų, koncertų ir t.t. Mocarto muzika yra aukščiausias Grožis, akimirksniu pakylėjantis sielą! Beje, mokslininkai kalba apie ypatingą, teigiamą Mocarto muzikos poveikį mūsų kūrybingumui, mąstymui, mokymuisi ir sveikatai.

1 savaitė

Moksleivių atostogos.
2018 GRUODIS

4 savaitė

Moksleivių atostogos.

3 savaitė

KALĖDŲ LAUKIMO

Žiemos švenčių belaukiant svarbu joms tinkamai pasiruošti. Paruošti savo širdis atjautai! Atjauta - tai gebėjimas įsijausti į kito žmogaus poreikius, kančią, vidinį pasaulį. Atjautos mokymasis panašus į kalbų mokymąsi. Vos gimęs kūdikis kalbėti nemoka, tačiau girdėdamas kitus kalbančius nesunkiai išmoksta. Mokytis atjautos pradedama nuo paprastų dalykų: kasdienio mandagumo, kuris rodo pagarbą kitam, dėkingumo, pagalbos tvarkant klasę, mokyklą, mokymosi užjausti kitą ir džiaugtis kartu su kitu, mokymosi neatstumti draugo. Mokslininkai teigia, kad net gyvūnai savo elgesiu gali išreikšti atjautą kitiems gyvūnams. Suaugusios beždžionės padeda mažylėms užlipti į medžius, dalinasi maistu net ne su savo vaikais. Dar Čarlzas Darvinas aprašė istoriją apie seną aklą pelikaną, kurį maitino kiti pelikanai. Vis dėlto, nepraktikuojama atjauta gali sunykti. Tad Kalėdų laukdami ruošime dovanas, sveikinimus seneliams iš senelių namų, vaikams iš globos namų, sergantiems žmonėms, kurie dėl ligos šventes sutiks ligoninėse. Tegul atjauta tampa mūsų gyvenimo nuostata. 

2 savaitė

ŠVIESOS.........

Kas yra matęs šviesą? Ne daiktus, apšviestus šviesos šaltinio, o pačią šviesą? Regis, tokių nėra. Šviesa yra didingiausia Gamtos paslaptis! Šviesa yra regimai neregima. Saulė, žvaigždės, jonvabaliai nesirenka, kam šviesti, o kam ne: natūralus šviesos šaltinis spinduliuoja tiesiai ir visomis kryptimis. Mokytis šviesti visiems - tai mokytis būti natūraliu. Egoizmas, savanaudiškumas yra NEnatūrali būsena. Gilindamiesi į šviesos reiškinius, sieksime įžvelgti šviesos ir žinojimo (išminties) analogiją. Juk išmintis ir žinojimas yra žmogaus šviesa, o nemokšiškumas - jo tamsa. Nuostabus antikos mitas apie Prometėją, dovanojusį žmonėms ugnį, t.y. kultūros ir išminties simbolį. Mokysimės mintinai deklamuoti ištraukas iš Justino Marcinkevičiaus "Prometėjo", kad susirinkę į Šviesos šventę galėtume šviesti eilėmis ir dalindamiesi savo gerumu gausinti Šviesą.

1 savaitė

ROMANTIKŲ

Romantikai siekia svajonių ir idealų. Jiems svarbus grožio pasaulis, kuriame vyrauja harmonija ir meilė. Realus pasaulis romantikams atrodo chaotiškas ir neteisingas, juos vilioja racionaliai nepaaiškinami dalykai, paslaptis, transcendentinė būtis. Todėl svarbus romantizmo bruožas yra du pasauliai: realus, ribotas ir idealus, begalinis. Romantikams vidinis pasaulis svarbesnis už išorinį. Jiems svarbiausia dvasinės vertybės, tyri jausmai ir tikėjimo stebuklai. Išsvajoto idealo romantikai ieško praeityje (pavyzdžiui, viduramžiuose), senosiose kultūrose arba tolimose egzotinėse Rytų šalyse. Jiems ypač svarbi vaizduotė. Romantikai sako, kad esminiai dalykai geriausiai prieinami ne moksliniam, o meniniam pažinimui, kad pasaulį geriausiai suvokti galima per sapną, vaizduotę, intuiciją. Romantiškasis herojus - dvasiškai laisvas, išdidus, turtingo jausmų pasaulio. Nesitaiksto su niekšais, gyvena pagal sąžinės balsą, todėl būna ir atstumtas, ir vienišas. Būtent romantikai keičia pasaulį. Anot Šalvos Amonašvilio, tikrieji romantikai yra išdykę vaikai.
2018 LAPKRITIS

5 savaitė

FREDERIKO ŠOPENO

Muzika yra grožio kalba. Ja kalbėjo genialus pianistas ir kompozitorius Frederikas Šopenas. Lyriškas ir trapus, subtilus ir nuoširdus romantikas.  Būdamas vos šešerių metų F.Šopenas sukuria pirmajį savo kūrinį - polonezą, septynerių ima koncertuoti, studijuodamas garsėja savo unikalumu. Jo muzikinis palikimas -  kelios dešimtys valsų, noktiurnų, preliudų, etiudų ir kitų kūrinių fortepijonui. Šopeno valsai muzikos tyrinėtojų vadinami kompozitorius dienoraščiu. Juose atsispindi kompozitoriaus vaikystė, jaunystė ir pirmoji meilė, kelionės, įkvepiančios pažintys, savo prasmės ieškojimas ir brandaus žmogaus išgyvenimai. Prieš mirtį F.Šopenas nurodė savo širdį palaidoti gimtojoje Varšuvoje. Šopeno melodinga muzika moko mus jausti. Moko širdies subtilumo.

4 savaitė

PRASMĖS IEŠKOTOJŲ

Prasmės ieškotojai neišvengiamai susiduria su pašaukimo, misijos ir gyvenimo tikslo problema. Naujos kartos (sąmonės) vaikai dažnai klausia KAM? Kam visa tai? Kaip veikia pasaulis? Kam mokytis vieno ar kito dalyko, gilintis į vieną ar kitą temą? Gimdamas kiekvienas atsineša savo paskirtį, savo gyvenimo misiją. Vieni ją išgirsta savyje labai anksti, kitiems tenka gerokai paieškoti. Daug puikių žmonių pasakoja apie tai, kaip jie siekė prasmės: pianistas Luka Okros skambina fortepijonu nuo ketverių, būgnininkas Klintas Pulveris atrado savo talentą pradinių klasių mokytojo dėka, Niką Vujičičių kovoti su patyčiomis paragino mokyklos sargas. Savo pašaukimo suvokimas nėra tik profesijos pasirinkimas. Jis visada susijęs su tarnyste žmonėms ir pasauliui.

3 savaitė

(A)SIMETRIJOS

Manoma, kad po Didžiojo sprogimo Visatos struktūra buvo superpaprasta, o simetrija - tobula ir aukščiausio laipsnio. Paprastumą lėmė fantastiškas karštis, sulydęs visas keturias fundamentalias gamtos jėgas į vieną superjėgą. Simetrija buvo ideali: fundamentaliųjų dalelių buvo tiek pat, kiek antidalelių. Žemės evoliucijos eigoje pirmieji gyvi mikroorganizmai buvo visiškai simetriški "kamuoliukai" - bakterijos, vėlesnės gyvybės formos darėsi sudėtingesnės, įgijo masę ir asimetriškumą. Dabartinė gamta pasižymi gyvybės įvairove, o šalia simetrijos egzistuoja asimetrija. Simetrija susijusi su grožio suvokimu. Jos siekiame architektūroje, dailėje, muzikoje, amatuose. Simetriją atrasime kalbos struktūroje ir net žmonių tarpusavio santykiuose. Empatija, atjauta, bendrystė, kompromisas yra žmonių santykių simetrija.

2 savaitė

PAČIOS GRAŽIAUSIOS TEORIJOS

Teorija yra idėjų visuma, kuria bandoma paaiškinti tikrovę ir tai, kaip veikia mūsų pasaulis ir žmonės jame. Egzistuoja labai daug įvairių teorijų, kurios jaudina žmonių protus ir jausmus. Siekdami papasakoti vaikams, kaip gi veikia šis nuostabus pasaulis, supažindinsime juos su keliomis teorijomis. Tai Kompleksinių sistemų teorija, atskleidžianti ryšius tarp elementų ir darnos svarbą. Pasakosime apie altruistiškai veikiančias, save organizuojančias ir prisitaikančias sistemas. Apie Žemės magnetinius laukus ir jų sąryšius su žmonių būsenomis. Pristatysime Šimtosios beždžionės efektą, kurį eksperimentuodami nustatė japonų mokslininkai. Gilinsimės į Drugelio efektą. Kalbėsime apie laimę - kaip ją suprato Epikūras. Susipažinsime su Spalvų teorija.

1 savaitė            

  

Moksleivių atostogos.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
2018 SPALIS

4 savaitė

E.T.A. HOFMANO PASAKŲ

Ernsto Teodoro Amadėjaus Hofmano pasakų pasaulis - gilus, keliasluoksnis, mįslingas. Hofmanas yra rašęs, kad jis panašus į vaikus, gimusius sekmadienį, nes šie mato daugiau nei kiti. Hofmanas išties "matė" daugiau: jo pasakose egzistuoja paralelinis pasaulis, pilnas fėjų, gnomų, atgijusių žaislų, magų, atskridusių iš Sirijaus, gyvatėlių iš Atlantidos ir t.t. Hofmano veikėjai gyvena ir tikrovėje, ir pramanytame pasaulyje. Todėl yra ką veikti skaitytojo mintims ir vaizduotei! Pažintis su Hofmano kūriniais padeda pajusti romantinės literatūros savitumą, pasakoja apie amžinąją gėrio ir blogio priešpriešą, ugdo dvasingumą. Beje, Hofmanas save jautė labiau muzikantu, kompozitoriumi nei rašytoju. Jis grojo daugeliu instrumentų, parašė dvi operas, simfonijų ir kt. muzikinių kūrinių, dirbo dirigentu. 

3 savaitė

PITAGORO 

Žmonijos istorijoje žinomas ne vienas mokslininkas, mąstytojas, didis Mokytojas, kurio išmintis lyg negęstantis žiburys šviečia ir lydi žmoniją tūkstantmečiais. Vienas iš tokių žiburių yra garsusis Pitagoras. Matematikas, filosofas, gydytojas, mokytojas, mistikas. Pasakojama, kad jo gimimą išpranašavo žynė Pitija, kurios garbei berniukas ir buvo pavadintas Pitagoru. Sakoma, kad jis buvo labai gražus, fiziškai stiprus, jautrus kito skausmui ir nepaprastai protingas.  "Viskas yra skaičius" - teigė Pitagoras, manydamas, kad mūsų realybė ir būtis yra matematinė harmonija. Tai Pitagoras pirmasis pavartojo žodžius: filosofija, kosmosas. Jis tikėjo  žmogaus nemirtingumu. Pitagoro mokiniai susibūrė į pirmąją žmonijos istorijoje žinomą broliją, kurios narius (brolius) vienijo žinių troškimas, doras gyvenimo būdas ir net tylėjimo įžadai.  

2 savaitė

PLUNKSNOS

Plunksna simbolizuoja lengvumą, skrydį, aukštį, dangų, sielą, vėją, orą, erdvę. Ji panaši į augalo lapus. Beje, kai kurie augalai išties turi plunksnišką gebėjimą "skristi". Paukščių tobulo skrydžio paslaptis yra plunksnos. Jų tobulas "dizainas". Kadangi plunksna turi spindulinę formą ir yra paukščio dalis, ji siejama su dangumi ir saule. Indėnams papuošalai ir karūnos iš paukščio plunksnų reiškė galybę ir bylojo apie jų karo žygdarbius. Iš aukštai krentanti plunksna nesminga žemėn lyg akmuo, o lengvai ir grakščiai sukdamasi ore leidžiasi žemyn tarsi neigdama gravitacijos dėsnį. Niekad negali žinoti, ar plunksna atskriejo pas tave iš paukščio ar iš angelo sparno. 

1 savaitė

SIDABRINIO....... SIŪLO

Sakoma, kad mokytojo ir mokinio širdis jungia nematoma gija, sidabrinis siūlas. Jeigu užsimezga ši akimis neregima jungtis, jeigu mokytoją ir mokinį sieja dvasinė bendrystė, mokymasis tampa gilia ir prasminga patirtimi, galinčia keisti mokinio gyvenimą ir net likimą. Žmonijos istorijoje būta daug didžių mokytojų ir nemažiau iškilių jų mokinių: Sokratas ir Platonas, Platonas ir Aristotelis, Aristotelis ir Aleksandras Makedonietis. Šioje hierarchijoje kiekvienas mokytojas tuo pačiu yra ir mokinys, o kiekvienam mokiniui ilgainiui lemta tapti mokytoju. Mes visi esame mokiniai. Mokinystė yra labai svarbi dvasinio tobulėjimo pakopa. Joje slypi daug kliūčių ir sunkumų, nes tik jų dėka įgyjamos savybės, reikalingos aukštesnei pakopai pasiekti. Ant šių laiptų mokiniui lemta pasitikėti, o mokytojui - atsakingai vesti ir globoti.

2018 RUGSĖJIS

4 savaitė

VILNIAUS

Mūsų Vilnius - miestas, gimęs upių slėnyje tarp miškingų kalvų iš Gedimino sapno ir Lizdeikos pranašystės. Vilniaus grožį lemia unikali vietovės gamta, architektūra ir laikas, žingsniavęs per mūsų sostinę ir visur palikęs pėdsakus. Vilnius - gamtos ir žmogaus kūrybos darni visuma. Senamiesčio gatvelių raizgalyną suprojektavo daugiausia vandenų tėkmės, nes upelių ir šaltinių pakrantėmis ėję takeliai ir keliukai, vėliau tapo gatvelėmis. Kiekvienas vingis papildytas bažnyčios bokštų vertikalėmis ir oriais dviejų-trijų aukštų miestelėnų namais. Ne veltui sakoma, kad Vilniaus grožis rezonuoja su žmogaus sielos virpesiais. Tai paslaptingai romantiškas miestas, gausiai apipintas legendomis ir padavimais. Miesto istoriją kūrė ir tebekuria žmonės: nuo kunigaikščio Gedimino,  šventojo karalaičio Kazimiero iki manęs ir tavęs.

3 savaitė

KOSMOSO ARCHITEKTŪROS

Tūkstantmečiais žmonės įsivaizdavo kosmosą su plokščia Žeme ir žvaigždėtu dangaus kupolu virš jos. Viduramžiais revoliucinė Mikalojaus Koperniko mintis perkeitė žmonijos suvokimą apie Saulės sistemos prigimtį. Genialusis Albertas Einšteinas aprašė, kaip veikia erdvė ir laikas, o Nilsas Boras su bendraminčiais matematinėmis lygtimis užfiksavo keistą kvantinę materijos prigimtį. Šiuolaikinis mokslas teigia, kad Visata yra holograminė - jos dalelėje yra visuma. Tai reiškia, kad kiekviena dulkė, kiekvienas lašas yra visas kosmosas. Kiekviena mūsų organizmo ląstelė yra visas kosmosas. Galingų kosminių teleskopų dėka galime žvilgtelėti į patį giliausią dangų ir suvokti, kad Visatos audinys yra nusėtas nesuskaičiuojamu kiekiu galaktikų, o Visata nuolat plečiasi. Šioje milžiniškoje erdvėje gyvename mes, žmonės. Esame sudaryti iš žvaigždinės medžiagos, iš tų pačių atomų ir šviesos signalų, kuriais keičiasi pušys kalnuose ir žvaigždės galaktikose. Esame kosmoso dalis, viena iš jos nesuskaičiuojamų ir pačių įvairiausių išraiškų. 

2 savaitė

MINTIES SKRYDŽIO

Mintis yra galinga ir gyva. Mintimis kuriami pasauliai. Išminčiai sako, jog geros ir tyros mintys sužadina Grožį, jo galias. Tačiau piktos mintys apiberia Žemę negyvais degėsiais. Mintys skrieja erdvėje ir jungiasi su panašiomis į save. Sakoma, kad mintis sugrįžta pas tą, kuris ją sukūrė, ir priklausomai nuo savo kokybės, arba jį apdovanoja, arba jam pakenkia. Taigi svarbu suvokti, kad žmogus yra atsakingas už savo mintis prieš žmoniją ir prieš patį save. Todėl stenkimės išmokti mąstymo meno ir kūrybos. Stebėdami mąstančius ir kuriančius vaikus, galime įsitikinti, kad sąvoka “nušvitimas” yra tiesioginė. Mokinių veidai, jiems pažadinus kūrybines minties galias, dažnai nušvinta ir  ima spindėti.

1 savaitė

ŠIRDINGA

Pirmoji mokslo metų savaitė skiriama širdingam tarpusavio bendravimui ir žinioms apie žmogaus širdį. Širdis skleidžia elektromagnetines bangas, kurių savybės priklauso nuo žmogaus emocijų. Širdies elektromagnetinis laukas gali plisti net 2 metrų spinduliu, todėl kartais širdimi pajaučiame besiartinantį mylimą žmogų. Mamos širdimi jaučia savo kūdikius ir vaikus. Širdis perduoda daugiau informacijos smegenims, nei smegenys širdžiai.  Širdies neuronai siunčia signalus į smegenų centrus, atsakingus už strateginį mąstymą ir tarpusavio supratingumą. Tad širdį turime auklėti, ugdyti. Kiekvienam mokslininkui reikia ne tik proto aštrumo, bet ir širdies gerumo. Sakoma, kad darbas, kūryba, meilė ir žygdarbis yra širdies pakilimo viršūnės.