Savaitės tema

 

2017 RUGSĖJIS

1 savaitė

DRAUGYSTĖS

Svarbiausia mokslo metų pradžios užduotis - kuo greičiau susirasti draugų! Su draugais gera ir smagu. Su draugais saugu. Ir tik po to, kai klasėje turi nors vieną draugą, galima rimtai kibti į mokslus. Kuo sunkesnė mokomoji užduotis, tuo svarbesnis draugų palaikymas ir pagalba. Draugystė yra širdies savybė, širdies darbas. Ji įtvirtinama kantrybe, tikėjimu ir pasiryžimu bet kurią akimirką padėti. Pirmąją mokslo metų savaitę kursime ryšį - draugystę - su mokytojais, bendraklasiais, šiek tiek vyresniais ir šiek tiek jaunesniais mokiniais. Žaisime susipažinimo žaidimus ir ieškosime draugų, atversime nepaprastą "Dėžutę apie mane", klausysimės pasakojimo apie dramblį ir šešis išminčius, kursime bendrabūvio taisykles.

2 savaitė

GROŽIO

Pasaulyje viskas paklūsta Grožio dėsniams. Architektūros kūriniai (nuo katedros iki trobelės), tapybos, grafikos, skulptūros ir tautodailės darbai, liaudies dainos, spektakliai, kino filmai ir simfonijos - viskas sukurta paisant grožio principų. Harmonijos, saiko, proporcijos, simetrijos ir ritmo. Grožis slypi matematikoje! Leonardo Fibonačio aukso pjūvyje! Visa, kas buvo sukurta žmogaus rankomis, prasidėjo nuo minčių apie Grožį.  Išminčiai sako, kad Grožis yra gėris, o Gėris - nuostabiai gražus. Grožiu skaidrinama žmogaus sąmonė, kaip vandeniu prausiamas nešvarus kūnas. Ieškokime grožio visur ir visada. Įkūnykime jį savo žodžiuose, jausmuose, mintyse ir tarpusavio bendravime.

3 savaitė

KOSMOSO

Kosmosas yra nuostabus, keistas ir begalinis. Planetos sukasi aplink žvaigždes, kurios miršta ir gęsta, o galaktikoje viskas sukasi aplink nesuvokiamo dydžio centrą. Astronomai teigia, kad žvaigždžių Visatoje daugiau nei smėlio smilčių visoje mūsų planetoje. Ar pastebėjote, koks tobulas yra žodis "Visata"? Jis apibūdina viską - Visa ta(i). Sakoma, kad egzistuoja tik du begaliniai dalykai: Visata ir žmogaus mintys. Mokykla - pati geriausia vieta išmokti drąsiai mąstyti ir svajoti apie Visatą ir žmogaus vietą joje. Pasak garsaus amerikiečių astrofiziko Karlo Sagano, žmonės sudaryti iš žvaigždinės medžiagos: azotas mūsų genų grandinėje, kalcis kauluose ir dantyse, geležis kraujyje - bemaž viskas atsiradę iš yrančių žvaigždžių materijos. Žmonės yra būdas Kosmosui pažintį patį save.

4 savaitė

M.K. ČIURLIONIO PASAULIŲ

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis yra vadinamas "pasaulio sielos dailininku". Genialus dailininkas ir kompozitorius natomis ir spalvomis užrašė ir paliko mums savotiškus pranešimus apie žmogų, Žemę ir Visatą.  Jo paveiksluose skamba kitas, paprastoms akims neregimas, skaidrus pasaulis. Panašus į sapną, šviesią pasaką. M.K.Čiurlionis ieškojo amžino grožio šalies. Savo paveiksluose jis sklendė per kitus pasaulius, beribius tolius, Kosmoso, Saulės ir žvaigždžių erdves. Jo valiai ir kūrybai pakluso subtili materija, jungianti muziką, tapybą, žodį ir gilią filosofiją. M.K.Čiurlionis mylėjo Lietuvą, norėjo, kad žmonės būtų geresni, jautresni vieni kitiems, suvokė savo misiją tautai ir žmonijai, paliko mums galingą dvasinį užtaisą.

 

2017 SPALIS

1 savaitė

SIDABRINIO SIŪLO

Legenda byloja, kad tarp Mokytojo ir mokinio egzistuoja neregimas ryšys - sidabrinis siūlas, jungiantis Mokytojo ir mokinio širdis. Šio subtilaus ryšio dėka Mokytojas atpažįsta savo mokinį, o mokinys - savo Mokytoją. Mokytojas ir mokinys yra nedaloma visuma. Jie kartu kopia pažinimo laiptais: vienas iš jų yra šiek tiek aukščiau, kitas žemiau, tačiau viršūnę jie pasiekia kartu. Mokytojas moko klausytis savo širdies ir veikti taip, kaip ji kužda. O išminčiai tvirtina: "Nėra nei draugų, nei priešų, kiekvienas - mums mokytojas."

2 savaitė

DON KICHOTO

Herojų nuotykiai yra pats geriausias pasaulio tyrinėjimas. Doras, narsus ir mąstantis Liūdnojo Vaizdo Riteris tyrinėja pasaulį. Ant prasto kuino su netikusiu ginklu rankose jis bando išvaduoti pasaulį nuo blogio. Tai bebaimio gyvenimo tyrinėtojo kelias. "Don Kichotą" būtina skaityti šiandien, kai jau niekas seniai nebetiki jokia riteryste, tarnavimu skriaudžiamiesiems ir praėjusių amžių vertybėmis. Kai pasaulį kuria galios santykiai ir taikstymasis su blogiu, verta mokyti vaikus žvelgti į pasaulį doromis ir drąsiomis Don Kichoto akimis, kad grąžintume žmogiškumą ten, kur jo bemaž neliko. Prieš daugiau nei keturis šimtus metų parašytas Migelio de Servanteso romanas vis dar kuria žmonijos Ateitį.

3 savaitė

KURIANČIOS MINTIES

 

Mintimis kuriami pasauliai. Mintimis jie ir griaunami. Taigi esame atsakingi už kiekvieną mintį, kurią paleidžiame į erdvę. Sakoma, kad geranoriškos mintys yra gėrio daigai. Vadinasi, kasdien galime sukurti daug gėrio. Minčiai net nereikia žodžių – mintis siunčiama širdimi. Minties kūryba – vertingiausia ir praktiškiausia  veikla. Šitiek galimybių – didelių ir mažų, išmatuojamų ir neišmatuojamų – slypi joje. Taigi įpraskime mąstyti, kelti sau sunkius klausimus: kodėl taip, o ne kitaip? Kodėl dabar, o ne anksčiau? Kam visa tai? Kokia to prasmė? Mąstykime geriausias mintis ir  kurkime geresnį pasaulį!  

4 savaitė

SMUIKO

Smuikas – subtilus styginis muzikos instrumentas, turintis tik keturias stygas. Jo istorija siekia klajojančių muzikantų ir rūmų juokdarių laikus. Skvarbus ir jausmingas smuiko skambesys labai artimas žmogaus balsui, todėl ne veltui sakoma, kad smuikas tarsi žmogus „verkia“ ar „rauda“. Ryšys tarp smuiko ir smuikininko būna labai artimas, tačiau reikia laiko, kad instrumentas būtų „prijaukintas“ ir taptų smuikininko asmenybės dalimi. Sakoma, kad smuiko muzika sustabdo laiką ir nuneša klausytojus į tolimus, neregimus pasaulius. O mokslininkai tvirtina, kad griežimas smuiku stimuliuoja smegenų veiklą ir padeda mokytis. 

 

2017 LAPKRITIS

 

 

 

 Rudens atostogos.                                                                                                                                                                                                                                                          

1 savaitė

NULIO FILOSOFIJOS

Nulio atsiradimas matematikos istorijoje buvo milžiniškos reikšmės įvykis. Reikėjo išties įspūdingo minties šuolio, kad būtų sukurtas simbolis, vaizduojantis nieką. Indų matematikas Brahmagupta parašė pirmąjį tekstą, kuriame nulis laikomas skaičiumi. Indai pirmieji prakalbo apie aritmetinius veiksmus su nuliu. Nulis naudojamas gilinantis į be galo didelius ir be galo mažus dydžius. Sakoma, kad negalima mąstyti apie begalybę, kol nesusimąstai apie nulį. Nulio ovalas simbolizuoja trapią ribą tarp akivaizdaus ir paslėpto, pažinaus ir nepažinaus, išorinio ir vidinio pasaulių. Nulis - tai ramybės būsena, kurioje galima priartėti prie to, kas yra beribis, daugialypis ir daugiamatis. Kaip kosminis kiaušinis senuosiuose mituose. Kaip būsena motinos įsčiose. 

2 savaitė

87 KNYGŲ

87 knygas parašė šmaikščioji Astrida Lindgren! Visi jos kūriniai persmelkti humanistinių idėjų! Juose tokia ryški minties ir dvasios laisvė, tikėjimas įgimta vaiko išmintimi, grožio pajauta, humoras, žmogaus dvasią stiprinančios svajonės,  poreikis išgyventi visokius jausmus, gydančioji meilės ir paguodos galia bei vaiko ir suaugusiojo bendrystė. Nutrūktgalviški vaikų poelgiai, kliūtys, pavojai ir nuotykiai, kovos su tironais, kuriuos ryžtingai renkasi ir įveikia vaikai, padeda jiems užaugti ir tapti savimi. Astridos Lindgren knygos vaikams – tai ištisas etinių normų rinkinys. „Tas, kuris yra stiprus, turi būti ir geras,“ – sako Pepė ir įtvirtina Gerumą. Apie gyvenimo išbandymus, liūdesį ir sielvartą savo knygose Astrida Lindgren sakė: „<...> vaikus, kaip ir suaugusiuosius, menas turi jaudinti. Reikia sukrėsti miegančią sielą <...>.“  Rašytoja kantriai budina mus visus.  Jos knygos – tai aštuoniasdešimt septyni humanizmo švyturiai, kažkada ryškia šviesa apšvietę mamų ir tėčių, o dabar jų vaikų, vaikystę.

3 savaitė

KETURIŲ VĖJŲ

Vėjas. Dvelkimas. Kvėpavimas. Gyvybė. Oro judėjimas... Rytų kosminės legendos pasakoja, kad pradžių pradžioje "nebuvo nieko, vien nesunaikinamas, savęs nesuvokiantis Amžinas Alsavimas. Tik Vienis kvėpavo be atodūsio ir daugiau nieko nebuvo." Iškvėpimas duoda Pradžią. Ne tik kosmoso, bet ir žmogaus gyvenimo. Kūdikio verksmas yra pirmasis įkvėpimas. Baltų mitologijoje Vėjas - visagalis ir visažinantis visatos kūrėjas, atidarantis duris, besibeldžiantis į langus, besiprašantis vidun. Mūsų protėviai žiemos metu aukodavo jam kisielių. Indėnai, senovės graikai garbino net keturis Vėjus: pietų, šiaurės, rytų ir vakarų. Skirtingi vėjai reiškė keturias pasaulio kryptis. Pagal savo charakterį vėjai labai skiriasi.  Vieni skuba parodyti savo pašėlusį būdą, kiti gaivina ir švelnina kaitrą. Visai kaip žmonės.                

4 savaitė

V.HAUFO PASAKŲ

V. Haufas buvo filosofijos daktaras, kūręs pasakas vaikams. Deja, likimas jam atseikėjo tik ketvirtį amžiaus. Užtat jis nuveikė tiek, kiek kitas ir per ilgą gyvenimą nenuveiktų. Jo kūryba papildė pasaulinės vaikų literatūros klasikos lobyną. Pasakos visuomet suteikia esminių žinių apie žmogų ir jo vidinį pasaulį. Jose slypi asmenybės tapsmo potekstės:  apsisprendimas aukotis, dvasinis herojų virsmas, savasties ir gėrio paieškos. Štai jau daugiau kaip pusantro šimtmečio viso pasaulio vaikai klausosi apie nelaimingą mažojo Muko likimą, žavisi Kalifo gandro ar Nykštuko Nosies nuotykiais, virpa nuo Stiklo Žmogelio pildomų norų. V. Haufo kūryboje pasakos susipina su gyvenimu, išmonė su tikrove. V. Haufas nemoralizuoja. Jis verčia mąstyti, leidžia drauge išgyventi herojų lemtį, ir skaitant apie tai per nugarą dažnai perbėga šiurpuliukai. V.Haufas tikėjo, kad prieš atrandant save tenka įveikti nepaprasto masto kliūtis ir pasirinkti vertybes. Nuo šio pasirinkimo priklausys žmogaus ateitis: laimė arba pražūtis. Neveltui Novalis rašė, kad  "tikras pasakų kūrėjas yra ateities aiškiaregys."

 

2017 GRUODIS

1 savaitė

BEGALYBĖS

Matematiką, filosofiją ir astronomiją jungia siekis mąstyti apie begalybę. Matematikai sako, kad kiekvienam skaičiui visuomet egzistuoja kitas skaičius, kuris yra už jį didesnis, todėl skaičių yra begalybė. Filosofai samprotauja apie Dievą kaip Begalybę, už kurią nieko daugiau negalima pamąstyti, o astronomai kalba apie kosmoso beribiškumą. Kinų dailėje begalybė užfiksuota nuostabiais peizažais, o ikonografijoje - šventųjų žvilgsniuose. Kai mąstome apie begalybę, vis tiek pirmiausia mąstome apie save. Apie grožio, kūrybos, meilės ir žmogaus dvasinių galimybių beribiškumą.                          

2 savaitė

ŠVIESOS

Šviesa mums atskleidžia pasaulį. Visata prasidėjo šviesa, šviesa ji ir baigsis. Anot fiziko Jono Grigo, "kuo daugiau domiesi šviesa, tuo labiau supranti, kad mūsų gyvenimas nuo pat pradžios glaudžiai su ja susijęs. Pradedant technologijomis ir baigiant mūsų dvasingumu, esame šviesos kūriniai, žvaigždžių vaikai, nes degdamas vandenilis virsta heliu, helis branduolinių reakcijų metu virsta anglimi, deguonimi ir kitais elementais, kurie išskaidomi į erdvę, kai sprogsta gęstanti žvaigždė. Iš tų elementų mes ir sukurti." Akivaizdus yra šviesos ir gyvybės ryšys. Kai šviesa pasirodo dienai brėkštant, pabunda visa, kas gyva. Žemėje darosi šviesiau, kai ji pasisuka į Saulę. Kaip nušvinta Žemė, taip atsitinka ir žmogaus sąmonei. Sąmoningumas ir išmintis yra Šviesa. Kai stengiamės nors trumpam priartėti prie ramybės ir tylos bei joje pabūti, atsitinka tai, kas išties yra nuostabu – sąmonė šviesėja, jausmai tampa tauresni, gyvenimo įvykiai pasirodo esą labai prasmingi. Vidinė šviesa - tai intuicija, širdies balsas. Neleiskime išoriniam pasauliui jos užgesinti. Juk kaip svarbu pasaulyje galėti pasišviesti pačiam! Šviesūs žmonės kaip žibintai - dar ir kitiems kelią  pašviesti sugeba.

3 savaitė

KALĖDŲ LAUKIMO

Gamta nurimo, užsimiršo, apsiklojo baltu sniegu. Metai atriedėjo į tamsiausią tašką.  Gūdžiausioje tamsoje, Kalėdų naktį,  pasaulį išvys kūdikėlis Jėzus.  Kalėdų naktį įvyks didžiausias lūžis – kilimas aukštyn į šviesą, į viltį, į pavasarį. Adventas yra pasiruošimo kalėdiniam virsmui laikotarpis. Skubėkime baigti darbus, grąžinti skolas, nurimti, atleisti, susitaikyti, pasitarnauti tiems, kurie yra vieniši, užmiršti ir labiausiai alksta šviesos. Gausinkime šviesą. 

4 savaitė 

 

Žiemos atostogos.

 

2018 SAUSIS

 

1 savaitė

 

 Žiemos atostogos.                                                                                                                                                                                                                                                          

2 savaitė

SEMESTRO BAIGIMO

Laikas įsivertinti semestro rezultatus. Kiekvieno semestro pabaigoje vaikai kruopščiai atsirenka geriausius darbus - savo sėkmės, gebėjimų  ir pažangos įrodymus. Visą savaitę jie, gilindamiesi į gero darbo kriterijus, mąstys apie savo mokymąsi, vertins save, argumentuos, kodėl pasirinko vienus ar kitus darbų pavyzdžius, kels ir rašys naujus mokymosi tikslus. Rinkdami geriausius darbus vaikai įsisąmonina stipriąsias savo puses. Atpažinę silpnąsias puses paverčia jas naujais mokymosi tikslais. Atrinkti darbai susegami į Vertinimo segtuvą. Šią savaitę prasideda mokinių, jų tėvelių ir mokytojų individualūs susitikimai, kuriuos veda vaikai. Susitikimo metu vaikai pristato Vertinimo segtuvus tėvams ir mokytojams, apibūdina savo pasiekimus ir pažangą. Tikime sąmoningu mokymusi. 

3 savaitė

TAŠKO

Euklido geometrijoje taškas neturi matmenų (ploto, ilgio, tūrio). Jis visa ko pradžia. Judėdamas taškas pradeda kurti - jo slinkties pėdsakas tampa linija. Linijos pjūvis yra taškas. Geometrija moko mus santykių: dvi lygiagrečios linijos lyg du nepažįstami žmonės niekada nesusitiks, tačiau nelygiagrečios linijos ima ir susitinka joms lemtame taške. Taškas simbolizuoja laiko ir erdvės vienybę. Įvairių tautų legendos pasakoja, kad iš taško kilo ir vystėsi Kosmosas, o mūsų planeta Visatos platybėse panaši į mažą pikselį, mėlyną taškelį. Pačios tolimiausios Visatos ir pačios giliausios atomo branduolio sritys yra žymimos tašku. XIX amžiuje atsirandusi tapybos technika - puantilizmas, kai tapoma mažais taškeliais, stebina ir neleidžia atitraukti žvilgsnio nuo nuostabių, "taškuotų" paveikslų. Ir net žmogaus kūnas yra tarsi žemėlapis su daugybe taškų, lemiančių sveikatą ir savijautą. Beje, knygose rašoma apie paslaptingą "tašką širdyje", kuris išgyvenamas kaip ramybės neduodantis klausimas, dėl ko aš gyvenu, kokia mano gyvenimo prasmė. Sakoma, kad pirmą kartą šis klausimas kyla kiekvienam 8-10 metų amžiaus vaikui. Padėkime vaikams laiku rasti atsakymus.

4 savaitė

PUSIAUŽIEMIO

Šviesa ir šaltis – ypatingas žiemos derinys. Abu kuria nepaprastą grožį, abu gali negailestingai spiginti. Manoma, kad snieguotą žiemą iš dangaus iškrenta maždaug septilijonas sniego kristalų. Unikalios geometrinės formos snaigei susidaryti prireikia iki milijono vandens lašelių. Vis dėlto 95% snaigės sandaros sudaro oras. Štai kodėl jos taip grakščiai ir lėtai leidžiasi žemyn, ant eglių ir pušų, kuriuose šiuo metu peri (!) kryžiasnapiai. Sausio 25-oji – Pusiaužiemis, kai nubunda barsukas (meška, ežys), atgyja žalčiai. Metas dairytis pirmųjų pavasario ženklų. Tai virsmo taškas. Žiema pasiekė savo galimybių ribas ir keičia pavidalą. Diena pailgėjo visa valanda. Žiemos vakarais stebėkime dangų. Tik žiemos danguje išryškėja Orionas. Virš jo į dešinę pabiręs Sietynas su ryškiuoju oranžiniu Aldebaranu. Į kairę nuo Oriono ir žemiau spindi baltas Sirijus – ryškiausia dangaus skliauto žvaigždė. Rigelio ir Betelgeizės eilėje švytruoja Dvynių žvaigždės – Kastoras ir Poluksas. Matomas Marsas, kuriame, beje, irgi yra sniego.       

 

2018 VASARIS

1 savaitė

MIKĖS PŪKUOTUKO IŠMINTIES

Draugiškas, užjaučiantis ir valgus murmelių autorius Mikė Pūkuotukas - mylimas visame pasaulyje, nepaisant jo garbingo, devyniasdešimt dviejų metų amžiaus. Prieš tiek metų Alenas Aleksanderis Milnas sukūrė komišką literatūrinę pasaką, prisotintą draugystės, naivumo ir paprasčiausiu buvimo pasaulyje jausmu. Gyvenimas yra puikus - tokia tad paslaptis! Greta Mikės Pūkuotuko veikia kiti ryškūs ir įsimenantys veikėjai: bailus, bet kilnus Paršelis, "mokyta", todėl vartojanti tarptautinius žodžius Pelėda, mėgstantis pamokslauti ir vadovauti Triušis, amžinai nelaimingas savimyla Nulėpausis. Šimtamylės Girios pasaulis spinduliuoja kilnumą ir altruizmą. Ir, be abejo, išmintį! Štai tokią: "Drąsiausias žygdarbis, kurį gali padaryti Labai Mažas Gyvuliukas - nedrebėti iš paviršiaus.", arba "Kai kurie žmonės pernelyg jaudinasi dėl kitų. Manau, tai vadinasi "meilė"." , arba "Laimingiausia mano diena - ta, kurią praleidau su tavim. Todėl šiandien - mano nauja laimingiausia diena." ir "Kaip rašyti žodį meilė? - Tai nerašoma, tai - jaučiama."

2 savaitė

ŠIMTMEČIO 

Paprastai, gražiai ir narsiai sutikime ir švęskime Atkurtos Lietuvos šimtmetį! Juk šis šimtmetis - tai mūsų, mūsų tėvų, senelių ir protėvių sėkmės istorija. Turime kuo didžiuotis! Kartu su vaikais rinksime šimtą gražiausių lietuviškų žodžių. Gilinsimės į lietuviškų raštų sakraliąją geometriją. "Pakeliausim" po Lietuvos etnografinius regionus, klausydami tarmiškai sekamų pasakų ir menamų mįslių.  Klausysimės legendų apie Lietuvoje gyvenusius milžinus. Susipažinsime su Nepriklausomybės akto signatarais, kurių dėka galime švęsti Laisvę. Lietuvai skirsime 100-ą VHM angelų, nulipdytų vaikų rankomis.

3 savaitė

ŠIMTMEČIO 

 

Iškepę šimtą blynų ir atšventę Užgavėnes, ruošimės Šimto šokių maratonui, skirtam Atkurtos Lietuvos šimtmečiui pažymėti. Mamos ir tėčiai, seneliai ir močiutės, broliai ir sesutės, berniukai ir mergaitės, mokytojai ir mokytojos - visi šoka! Šokis - nuostabus menas. Tai judėjimas erdvėje ir laike, siekiant grožio ir kuriant prasmę. Šokio metu suartėja du pasauliai - fizinis ir dvasinis. Šokėjai dalijasi savo energija, ritmas kuria džiaugsmą. Švęskime Šimtmetį džiaugsmingai!

4 savaitė

 

Moksleivių atostogos.

 

 

2018 KOVAS

1 savaitė

KATĖS

Katės yra nuostabūs gyvūnai: įspūdingos išvaizdos, tylių žingsnių ir nepriklausomo būdo.  Sakoma, kad katės labai subtiliai jaučia žmogų ir jo aplinką, todėl pirmos įleidžiamos į naujus namus, kad patikrintų jų tinkamumą žmogui. Neveltui Senovės Egipte katės buvo laikomos apsaugos nuo bet kokio blogio simboliu, todėl labai gerbiamos ir garbinamos. Manoma, kad kačių neįmanoma dresuoti, jas galima auklėti... gerumu. Vieninteliame pasaulyje Jurijaus Kuklačiovo "Kačių teatre" katės atlieka įvairius triukus ir stebina savo artistiškumu. J.Kuklačiovas, humanistinės pedagogikos Riteris, tvirtina, kad katės minkština žmogaus širdį. O C.S.Lewiso "Narnijos kronikose" liūtui Aslanui uždainavus gimsta pasaulis. Aslanui pasirodžius įsiviešpatauja teisingumas, išnyksta negandos. Narnijoje jam jaučiamas pagarbus jaudulys ir besąlyginis pasitikėjimas. Тai šventas liūtas! 

2 savaitė

GYVYBĖS MEDŽIO

Pavasarį bunda medžiai - gyvybės sergėtojai. Medžiai nuo seno buvo garbinami įvairių pasaulio tautų. Dėl savo tvirtumo, ilgaamžiškumo, aukštumo, dėl to, kad auga tarsi siekdamas dangų (dieną medžio viršūnė matoma netoli saulės, naktį - prie mėnulio, apsupta žvaigždžių), o šaknys skverbiasi vis gilyn į žemę, medis buvo laikomas Dangaus ir Žemės jungtimi, vienijančia skirtingus pasaulius, skirtingas kosmoso sritis. Gyvybės medį rasime Senovės pasaulyje - šumerų, Babilono, Egipto, Sirijos, Palestinos kultūrose. Tradicinėje lietuvių kultūroje medis irgi buvo suvokiamas kaip simbolinė pasaulio modelio ašis, per  kurią malda pasiekia dievų pasaulį.  Alkuose - šventose giraitėse, arba prie gražiai ar net keistai nuaugusių medžių žyniai pranešdavo dievų siųstą žinią: ar pasiseks karo žygis, ar užderės derlius, ar tinkama vieta piliai statyti. Medžio vertikalėje išryškėja priešybės (aukštai-žemai, žemė – dangus), trys visatos erdvės (dangus, žemė, požemis), laiko suvokimas (ateitis, dabartis, praeitis), elementai (ugnis, žemė, vanduo), erdvėms būdingi gyvūnai (paukščiai, kanopiniai, ropliai). Naujausi tyrimai atskleidė, kad medžiai po žeme dalinasi informacija, gali bendrauti tarpusavyje sudėtingais požeminiais šaknų ir grybienos tinklais taip didindami visos medžių bendruomenės atsparumą. Jie kaip ir žmonės patiria bendrystę. "Sodink medį, nors nežinai, kas jo pavėsyje ilsėsis, " -  skamba miškininkų priesakas.

3 savaitė

SĖKMINGŲ KLAIDŲ

Klaida – reiškinys, turintis paralyžiuojančios galios. Kiek gi žmonių įstringa neveiklume, kad tik nepadarytų jokių klaidų! O juk sakoma,  jei nori padvigubinti savo sėkmę, patrigubink klaidų skaičių. Žmonės, kurie vengia klaidų, vengia ir savo sėkmės. Atkarpa tarp svajonės ir jos realizavimo dažnai gausiai užpildyta klaidomis ir nesėkmėmis. Toks dėsnis! Svarbu ne bijoti klaidų, o tinkamai jas priimti. Vertinti klaidas kaip kurą, reikalingą judėjimui į priekį. Kartą Tomo Edisono paklausė: „Ar jūs norite pasiekti klaidų rekordą, tūkstantąjį kartą bandydamas sukurti elektros lemputę?”. „Ką jūs! - šūktelėjo Tomas Edisonas. – Aš nepatyriau nė vienos klaidos! Tiesiog atradau 1000  būdų, kaip nereikia gaminti lemputės.“ Žmonijos istorijoje daug svarbių išradimų ir atradimų pasiekta klystant! Tai jodas, aspirinas, teleskopas, telefonas, rentgenas, lazeris, elektronai, radijo bangos ir daugelis kitų! Bijokime ne klaidų, bijokime tinginystės! - sako išminčiai. Klaidos tėra tiltas tarp patirties ir išminties.

4 savaitė

ŽMONIJOS IŠMINČIŲ

Daug didžių Mokytojų buvo žmonijos istorijoje. Mums paliktas beribis išminties lobynas, leidžiantis permąstyti mūsų pačių gyvenimą. Būti išmintingam nereiškia viską žinoti. Išmintis yra žinoti, kurios žinios reikalingiausios, kokių reikia mažiau, o kokių - mažiausiai. Iš visų žinių, reikalingų žmogui, svarbiausia žinoti, kaip gyventi kilniai, t.y. kaip sukurti kuo daugiau gėrio.  Konfucijus, Platonas, Leonardas da Vinčis ir Albertas Einšteinas - žmonijos Mokytojai, vedę tobulėjimo keliu. Tame kelyje - Konfucijaus realybę transformuojantys ritualai, Platono idėjų pasaulis, Leonardo da Vinčio genijaus universalumas ir Alberto Einšteino absoliutumo teorija, pasak kurios Šviesa yra absoliučiai Viskas - palyginti su ja, visa kita yra reliatyvu! Sekime didžiųjų žmonijos Mokytojų išminties pėdsakais! 

5 savaitė

SPARNUOTA

Pavasaris parnešamas ant sparnų! Vieversiai, kovai, pempės, lygutės, gervės, gulbės, gandrai ir kielės parskraidina mums šilumą ir atgimimą. Tobulas skrydis! Jis tobulas, nes tobula dviejų vienodo stiprumo sparnų - dviejų priešingų pradų, Dvasios ir Materijos, - sąjunga. Koks gi paukštis galėtų skristi vienu sparnu? Tokių nėra. Išties grakščiai genialusis Albertas Einšteinas priešybes į vieną lygtį sujungė: E = mc. Einšteino universalusis ryšys teigia: viskas yra energija, visas pasaulis yra vieninga energetinė sistema, kurioje medžiaga yra supresuota energija, o laukas – išskleista energija. Mokslas ir Tikėjimas irgi yra du sparnai, nešantys žmogų į Tiesą. Ir nesvarbu, Pitagoras tai ar Platonas, Johanas Kepleris ar Džordanas Brunas, Nikola Tesla ar Albertas Einšteinas... Jų tikėjimas buvo begalinis ir įtaigus, nes kilęs iš mokslo, iš Žinojimo. Pasitikime Velykas ir gamtos atgimimą sparnuoti! Tegul skrieja sparnuotos žuvys, sėklos, paukščiai, Mintys ir angelai!

 

2018 BALANDIS

1 savaitė

 

Moksleivių atostogos.

2 savaitė

 

Moksleivių atostogos.

3 savaitė

KULTŪROS

 

Kultūros pamatas yra Grožis ir Žinios, nes būtent jie keičia žmonijos istoriją. Nuo pirmykščių laikų visas progresas, visa laimė, visas žmonijos švietimas buvo kuriami grožiu, žiniomis ir meile. Kultūra yra mokslo, meno ir religijos (filosofijos) sintezė. Mokslas - žmonijos išmintis, menas ir religija (filosofija) - žmonijos širdis. Mąstymo, grožio pojūčio ir meilės žmonėms ugdymas suteikia tą subtilumą ir dvasios kilnumą, kuriuo pasižymi kultūringas žmogus. Kartu su vaikais gilinsimės į Kultūros sąvoką. Kalbėsime apie mokslą, kuris privalo būti doras. Ne veltui garsusis D. Mendelejevas teigė, jog mokslas be doros prilygsta kalavijui bepročio rankose. Domėsimės menu, kuris pakylėja ir įkvepia gyventi. Prisiliesime prie žmogaus Tikėjimo. Kultūringas žmogus supranta nuostabią kūrybos būtinybę, geba plačiai mąstyti ir vertinti įvairovę. Tegul žmonės žvelgs į skirtingas puses ir matys skirtingus dalykus, bet tai nekenks bendram labui. Išmokti vertinti įvairovę, būti pakančiam – teisingas kelias į Kultūrą. Ramiai priimkime žmonių skirtybes, net smiltelės skiriasi viena nuo kitos. Ten, kur Kultūra, ten ir Taika. Taikingumas ir kultūra daro žmogų nenugalimu.

4 savaitė

SEPTYNETO

Sakoma, kad visos pasaulio paslaptys užrakintos septyniais užraktais. Garsusis Pitagoras septynetu bandė aprašyti Visatos sandarą, harmoningos tvarkos ir cikliškumo dėsnius: 3+1+3=7. Tik 7 atomų išsidėstymo gardelės – ir neišsenkanti mineralų ir kristalų formų gausa. Tik 7 vaivorykštės spalvos – ir neišsemiama spalvų bei atspalvių gama. Tik 7 gamos natos – ir nepasikartojanti gamtos bei muzikos garsų simfonija. Septynios ertmės galvoje. Septynios savaitės dienos. Septynios lyros stygos. Septyni senieji metalai. Septynios dorybės ir septynios mirtinos nuodėmės. Septyni pasaulio stebuklai. Septyni žemynai. Septynios svarbiausios planetos. Septynios Sietyno ir Didžiųjų Grįžulo Ratų žvaigždės. Septyni Biblijos pranašai. Septyni išminčiai. Septyni spinduliai. Septintą dieną gimė dievas Apolonas, menų globėjas. Septyni laisvieji menai. Septyni broliai miegaliai - lietūs. Kas septynios dienos kinta Mėnulio fazė.  Kas septynerius metus keičiasi viso kūno ląstelės. Per septynias dienas buvo sukurtas Pasaulis. Septyni - žmogaus atminties talpa. Septynerių metų vaikui laikas į mokyklą...

 

2018 GEGUŽĖ

1 savaitė

TYLOS

„Tyla yra geriausia, ką tik esu girdėjęs,“ –  sakė rašytojas, Nobelio premijos laureatas Borisas Pasternakas. Visi pasaulio išminčiai yra atėję iš tylos, ir tai bendras jų bruožas. Nė vienas iš tikrųjų didis žmogus nesiformavo triukšme ir skandaluose, kiekvienas iš jų sugebėjo klausytis tylos balso, kitaip pasaulio išmintis ir negalėjo atsirasti. Tyloje geriau gali suvokti save. Tyloje chaosas virsta harmonija. Juk blogis ir piktumas visada reiškiasi kaip erzinantis triukšmas! Per tylą suvokiami universalūs dalykai. Jei norime suprasti, kad ir sudėtingiausią filosofinį veikalą, mums reikia tylos. Tik tyloje suvokiame kažką daugiau, tai, kas knygoje neparašyta, bet tampa mūsų dvasiniu ir intelektualiniu atradimu. Tyloje mokomasi. Tyloje gimsta įžvalgos, jautrumas pasauliui, intuityvus žinojimas.  Išmokęs tylėti, išmoksi mąstyti. 

2 savaitė

SAULĖS

Saulė - artimiausia mums žvaigždė. Tiesa, nutolusi nuo Žemės 150 milijonų kilometrų. Nepaisant milžiniško atstumo, Saulės spinduliai pasiekia mus per 8 minutes ir dosniai dovanoja šviesą, šilumą bei energiją. Besimėgaudamos Saulės šiluma žmogaus smegenys gamina serotoniną - džiaugsmo hormoną. Išties, saulėtą dieną jaučiamės laimingesni. Saulė paklūsta universaliam Ritmo dėsniui - aktyvių žybsnių, sukeliančių Saulės vėją, periodus keičia ramybės periodai. Heliobiologas Aleksantras Čiževskis tyrinėjo Saulės ir žmonijos istorijos bei žmonių psichologijos ryšį. Jis įrodė, kad Saulės aktyvumo periodais planetoje vyksta epidemijos, Kryžiaus žygiai, karai ir revoliucijos. Saulės šviesa neša ne tik energiją, bet ir informaciją. Gavę ją gyvieji organizmai prisitaiko ir išgyvena. Bet juk didžiąją dali šviesos Žemės apsauginiai sluoksniai atspindi atgal į kosmosą! Šioje atspindėtoje šviesoje į tarpplanetines erdves  skrieja informacija apie mus - žmones. Tenka susimąstyti, ką mes siunčiame?

3 savaitė

ŠEIMOS

Šeimoje visi vieni kitus myli. Tai išmintingos meilės ir gerumo erdvė. Mūsų artimieji – proseneliai,  seneliai, tėvai, broliai ir seserys - skirti mums ne šiaip sau. Jie – kelias mūsų likimui realizuotis. Šeima panaši į nedidelę laboratoriją, kurioje nuolat išbandomi tarpusavio santykiai.  Kiekvieną kartą pakeitus kažką savyje, ilgainiui pakinta visa šeimos būtis. Šeima – besąlyginės meilės mokykla.  Doro elgesio žodžiais išmokyti neįmanoma – žmogus dorai elgiasi iš meilės, dėl žmogaus, kurį myli.  Viskas, ko vaikai iš tiesų trokšta šeimoje, yra poreikis turėti stiprią mamą ir/ar stiprų tėtį, kurie galėtų nubrėžti aiškias ribas. Tik tada, kai vaikas patiria, jog tėvai "dideli", stiprūs, jis jaučiasi saugus, užtikrintas ir mylimas. Be to, kaip mamai ir tėčiui pavyksta gerbti ir mylėti vienas kitą, taip jiems pavyks gerbti ir mylėti savo vaikus. Tėvai ir vaikai yra abipusiai susieti.

4 savaitė

RYTŲVAKARŲ

Rytų (Japonija, Kinija, Indija ir t.t.) ir Vakarų (Europos, Šiaurės Amerikos) šalys gyvena skirtingus gyvenimus. Vakarai paiso racionalaus proto, visumą skaldančio į dalis ir šlovinančio materialumą. Rytai klauso širdies, kuri dalis jungia į visumą ir siekia dvasingumo. Rytai paklūsta gamtos ritmui ir tvarkai, Vakarai vartoja gamtą. Rytuose - tradicijos, Vakaruose - dinamiškos naujovės. Rytai gyvena lėtai, Vakarai prarado laiką ir niekur nebespėja. Rytams stinga žemiško, praktiško sumanumo, Vakarams - aukščiausio Aš realizacijos. Rytuose pervertinama askezė, Vakaruose - troškimas valdyti pasaulį. Rytuose žmogus laimingas, būdamas nežinomu, nepastebimu ir kad tai vyktų be didesnių pastangų. Vakarų žmogui laimė yra troškimas save parodyti, įgyti galios išoriniame pasaulyje.  Rytai ir Vakarai - tokie skirtingi! Tačiau visi skirtumai tėra papildiniai - jų dermėje užgimsta harmonija. Rytų ir Vakarų kultūros tarsi dvi žmogaus akys. Jos tik tuo ir skiriasi, kad viena yra dešinė, o kita - kairė. 

5 savaitė

TAIP

Mintys ir svajonės kuria žmonių likimus. Nes žmogus yra tai, ką jis mąsto. Įmagnetintas geležies luitas pakelia maždaug dvylika kartų daugiau, negu sveria jis pats. Bet išmagnetintas jis nepakels net plunksnelės. Panašiai yra ir su žmonėmis. Tie, kurie įmagnetinti, pasitiki savimi, nepraranda vilties ir daug pasiekia. Kiti yra išsimagnetinę. Jų baimės ir abejonės neleidžia žengti į sėkmę ir išpildo visas blogiausias pranašystes. Ryšys tarp minčių, jausmų ir poelgių kuria stebuklingai pozityvų ratą, arba virsta negatyviais spąstais. Priklauso nuo to, ką renkiesi! Galvok apie gėrį, ir tave lydės gėris. Galvok apie blogį, tave persekios blogis. Kokias mintis kuriame per dienas, tas ir nutinka. Galima apsispręsti būti draugišku arba nusiteikti priešiškai. Kai renkiesi būti linksmas, geranoriškas ir malonus, į tai atsiliepia visas pasaulis. Tai pats geriausias būdas išsiugdyti puikų charakterį! Šiame pasirinkime svarbus yra aplinkinių palaikymas. Žmogus visada ieško patvirtinimo - TAIP, kuris leidžia jam būti ne tik tokiu, koks šiuo metu yra, bet ir išvysti save tokį, kokiu jis gali tapti. 

2018 BIRŽELIS

1 savaitė

NARSOS IR IŠTVERMĖS

Visus mokslo metus vykusias Narsos ir ištvermės pamokas vainikuoja ypatingas žygis. Tai vaikų ir suaugusiųjų (mokytojų ir tėvelių) bendras išbandymų ir žygdarbių žaidimas "Kova su Juoduoju Drakonu". Pasak legendos, kartą iš kiaušinio išsirito mažas drakoniukas, kuris sielvartingai šaukėsi mamos, tačiau mamos nebuvo. Drakoniukas gailiai pravirko, o jo kartėlis ėmė vyniotis į kietą gniužulą ir daužyti širdies sieneles, bandydamas ištrūkti lauk. Bet drakonų širdžių sienelės yra labai tvirtos: kartėlis taip ir liko viduje, o širdis užkietėjo ir prarado jautrumą. Drakonas augo, o kartu su juo augo ir jo pyktis. Vienintelis Drakono troškimas buvo gąsdinti vaikus ir klausytis jų verksmo. Kasmet į Juodojo Drakono žemes traukia šaunus herojų būrys, pasiryžęs nugalėti siaubūną. Herojai atliks žygdarbių žygdarbį. Tai labai pavojinga: teks perplaukti geležinę upę, kopti į kalną ir eiti skardžio kraštu, ieškoti gyvybės vandens, surasti Drakono kiaušinius, gelbėti draugus ir galiausiai stoti į mūšį su Drakonu. Ir jį nugalėti!

2 savaitė

SEMESTRO BAIGIMO

Paskutinę mokslo metų savaitę vyksta mokinių vedami susirinkimai tėveliams ir Vertinimo segtuvų pristatymai. Linkime sklandaus pasiruošimo ir sėkmės pristatymuose. 

3 savaitė

VASARA SU VHM

 

Vasaros stovykloje daug žaisime. Kursime gražius daiktus. Kūrybinėse dirbtuvėse - lipdysime, tapysime, velsime vilną, konstruosime ir kt. Sportuosime tinklinio aikštėje ir pievoje prie Baltojo tilto. Važiuosime į Žalgirio kaimą pas indėnus ir haskius.

4 savaitė

VASARA SU VHM

Šią savaitę dalyvausime Tylos žygyje, medituosime po medžiais, žvejosime bambukinėmis meškerėmis. Keliausime po Panemunės pilis iki Rambyno kalno. Kūrybinėse dirbtuvėse - lipdymas, konstravimas iš popieriaus, vilnos vėlimas.