Naujienos

Saviugdos klube docentė V. Lepeškienė

22 Kov. 2016

Šįkart klube daug dėmesio skyrėme psichosintezei - vienai iš humanistinės psichologijos atšakų, kurios pradininku laikomas italų psichiatras Roberto Assagioli.

Psichosintezė teigia, kad asmenybė auga ir bręsta, integruodama atskiras savo dalis apie savąją ašį, centrą, šerdį. Ši centrinė asmenybės dalis,  tikrasis "aš" veikia tarsi "instancija", iš kurios žvelgiant, visos kitos asmenybės dalys - jausmai, mintys, nuotaikos, norai, socialiniai vaidmenys - matomos, stebimos tarsi iš šalies, todėl  jas galima sutaikyti, suderinti, integruoti. Asmenybės struktūroje itin svarbus vaidmuo tenka valiai, kurios samprata humanistinėje psichologijoje skiriasi nuo to, ką mes paprastai vadiname šiuo žodžiu kasdieniniame gyvenime. Valios funkcija - nustatyti kryptį ir reguliuoti. Valia derina ir konstruktyviai panaudoja visas kitas žmogaus veiklas ir energiją, nė vienos iš jų neslopindama.

Diskutavome apie amerikiečių pedagogės - psichologės Evos Fugitt vaikų netinkamo  elgesio modifikavimo metodiką: kaip stiprinti vaiko valią, gilinti jo sąmoningumą,  skatinti kalbėti aiškių ketinimų kalba ir t.t.