Naujienos

MOKSLO METAI 2019-2020

19 Rugpj. 2019

2019-2020 mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia - 2019 m. rugsėjo 2 d., pabaiga - 2020 m. birželio 19 d.

Mokslo metų pradžios šventė vyks rugsėjo 2 dieną 10 val. Forum Cinemas Vingis, Savanorių pr. 7.

Į mokslo metus įeina Ekspedicijų stovykla, kuri vyks nuo 2020-06-15 iki 2020-06-19.

Ugdymo proceso trukmė 1-4 klasėms - 175 ugdymo dienos; 5 klasei - 185 ugdymo dienos.

Ugdymo procesas skirstomas į 2 semetrus. I semestras - rugsėjis - sausis; II semestras - vasaris - birželis.

Semestrų pabaigoje, t.y. sausį ir birželį, vyksta mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas bei Vertinimo segtuvų pristatymo susirinkimai.

2019 - 2020 mokslo metais skiriamos šios atostogos:

Rudens atostogos: 2019-10-28 - 2019-10-31

Kalėdų atostogos: 2019-12-23 - 2020-01-03

Žiemos atostogos: 2020-02-17 - 2020-02-21

Velykų atostogos: 2020-04-14 - 2020-04-24

DĖMESIO! Velykų atostogų metu, balandžio 16 dieną vyks VHM KONFERENCIJA (Informacija apie konferenciją ruošiama).