Naujienos

HUMANISTINIS UGDYMAS ŠEIMOJE IR MOKYKLOJE

09 Lie. 2017

10 pamoka. Šalva Amonašvilis apie priežasties ir pasekmės dėsnį.

 • „Priežasties – pasekmės dėsnis liaudyje žinomas trumpu posakiu - „Ką pasėsi, tą ir pjausi.“  Mūsų šiandienos gyvenimas yra mūsų buvusių poelgių, ar net mūsų protėvių poelgių pasekmė. Be pėdsakų niekas nepraeina, todėl būkime sąmoningi ir atsakingi už tai, ką sakome, galvojame ir darome.“
 • „Tai labai rūstus, kosminis, nepermaldaujamas dėsnis.“
 • „Daugelis priežasčių sukuriamos nesąmoningai.  Pasekmės gali būti tolimos.“
 • „Nuoširdi atgaila yra priežasties naikinimas. Malda suminkština pasekmes. Atsiprašymas – geriausia terapija, „akmens nuo širdies patraukimas.“
 •  „Deja, žmonės nemėgsta būti nuoširdūs. Dažniausiai jie stengiasi pasirodyti geresniais, nei yra.“
 • „Tėvai dažnai skundžiasi vaikais. Suaugę vaikai kaltina savo tėvus netinkamu auklėjimu, nelaiminga vaikyste, skausmingais prisiminimais. Bet gi jie  jau užaugo, jau laikas pamiršti nuoskaudas, prisiminti pareigą gerbti bei mylėti tėvus ir užsiimti saviugda.“
 • „Su žmonėmis bendraujama dvejopai: galima kurti kultūringą, geranorišką, pagarbų bendravimą, t.y. kurti gražesnį pasaulį aplink save. Tačiau neprotinga siekti pokyčių nekultūringoje, grubioje, vulgarioje aplinkoje. Geriau iš jos pasitraukti ir neeikvoti savęs.“
 • „Mūsų mintys gimdo priežastis. Mes nuolat kuriame mintis. Mintis – dvasios produktas.“
 • „Mintis yra nemirtinga. Net mažutėlė mintis gyvuoja amžinai ir jau nebepriklauso nuo ją sukūrusio žmogaus valios.“
 • „Mintys jungiasi tarpusavyje pagal panašumo dėsnį. Dora mintis jungiasi su doromis, nedora – su nedoromis.  Susidaro tam tikros minčių sankaupos, kurios visa jėga grįžta pas savo šeimininką. Tikslas – grąžinti, ko nusipelnei. Taigi, ką pasėsi, tą ir pjausi.“
 • „Mintys, nukreiptos bendram labui, kuria ir asmeninę sėkmę. Rūpestis bendru gėriu yra pats asmeniškiausias rūpestis.“
 •  „Mintimis auginkime meilę. Ji apsaugos nuo destruktyvių minčių.“
 • „Ligos yra mūsų minčių pasekmė. Ateina laikas už jas susimokėti sveikata. Viską, kas mums nutinka (ligas, nelaimes, netektis), priimkime kaip pamokas, mus auginančias. Turime atsinaujinti – tokia išbandymų prasmė.“
 • „Nėra priešu, nėra draugų, visi – mūsų mokytojai.“
 •  „Gelbėkimės gera muzika, knygomis, poezija, šventraščiais.“
 • „Ieškokime žemiško Mokytojo.“
 • „Kurkime! Kūryba irgi yra apsauga.“
 • „Nekritikuokime nieko niekada, nes mes nesame teisingumo matas. Ten, kur kritika, niekada nebus taikos.“
 • „Atleidimas yra apsauga. Jeigu aplinkoje yra destruktyviai besielgiantis artimas žmogus, mintyse atleiskime jam už šią destrukciją.“
 • „Gyvenimas tampa malda, jei gyvename dėl kitų.“