Naujienos

HUMANISTINIS UGDYMAS ŠEIMOJE IR MOKYKLOJE

05 Lie. 2017

5 pamoka. Šalva Amonašvilis apie romantiką kaip gyvenimo būdą.

 • “Romatika yra gyvenimo būdas, Žydrosios Paukštės paieška, kai svarbu ne tiek paukštė, kiek nenuilstantis jos ieškojimas. Mokslą kuria tikri romantikai. Jie skrieja paskui savo svajonę – hipotezę. Meną kuria tikri romantikai. Jie kuria įsivaizduojamą, gražesnį gyvenimą.”
 • "Išdykę vaikai yra patys tikriausi romantikai. Jie nuolat siekia patirti daugiau, sužinoti, kas yra ten, už horizonto. “
 • “Romantikai gerina gyvenimą, neromantikai prisitaiko prie esamo.”
 • “Humanistinė pedagogika yra gerumo pedagogika. Svarbu, kad pedagogo širdis būtų atvira. O joje bent keli svarbūs postulatai: Mylėti vaiką. Džiaugtis vaiku. Žavėtis juo kaip stebuklu.”
 • “Šypsena yra socialinis reiškinys. Ji visada skirta kitam. Žmogų, kuris moka šypsotis, nekankina nuoskaudos. ”
 • “Vaikas yra ugnikalnis. Skatinamas prigimtinių aistrų (suaugti, tobulėti, laisvėti), jis kartais išsiveržia lyg ugnikalnis. Suaugusieji dažnai nori, kad šis ugnikalnis būtų užgesęs. Tačiau vaikams būtina suteikti  patirties, į kurią jie veržiasi. Todėl nedrauskime jiems išdykauti. Verčiau, būkime šalia jų. Krėskime išdaigas kartu. Tuomet ir vaikas bus laimingas, ir suaugę ramūs, nukreipę išdaigą tinkama linkme.”
 • “Žinių gausa ir brandumas nėra tapatu. Brandumą rodo, kiek jėgų vaikas įdeda ieškodamas sprendimo. “
 • “Be sunkumų vaiko vystymosi nebus. Padėkime vaikams pamėgti mąstyti. Mąstymas – mintinis kliūties įveikimas. Išmokykime vaikus visame kame ieškoti reiškinio priežasties, pasekmės, prasmės ir t.t.“
 • “Išleisdami vaiką į susitikimą su kitais vaikais, duokite jam žaislą, kuriuo jis negalės žaisti vienas. Tuomet jis mokysis dosnumo, dalintis su kitais ir neprisirišti prie daiktų. Prieš tai aptarkite su vaiku galimo konflikto situaciją. Kas nutiktų, jei kitas atimtų kamuolį? Mokykite atiduoti. Kad gautum gyvenime, turi mokėti duoti. Ugdykite vaike geranorišką, draugišką požiūrį į pasaulį.”
 • “Nuosavybės jausmas naikina. Vaikiškas “mano, mano” plinta kaip piktžolės. Tačiau jeigu “mano” gali tapti “tavo”, vaikas tampa asmenybe, o ne priedas prie daiktų.”
 • “Išraiškingai skaitykite vaikams knygas! Jokių monotoniškų „bu bu bu, bu bu bu...“ Knygų veikėjai, ypač tie, kuriuos vaikai pamilsta, gali tapti puikiais mokytojų (tėvų) pagalbininkais ir kreiptis į vaiką slaptu laišku. Šalva Amonašvilis net dvejus metus bendravo su savo sūnumi laiškais Karlsono vardu. Tai buvo subtilus, netiesioginis auklėjimo procesas.“
 • Atsakomybės jausmas yra reikšmingas Asmenybės tapsmo požymis. Be valios, pareigos jausmo, tikslo ir pasiaukojimo Asmenybės neegzistuoja. Asmenybė – tai kurianti jėga. Ji atveria kelius kitiems. Atsakomybė – tai ypatinga dvasios būsena.“
 • „Tegul jūsų vaikai bent 1,5 karto tampa geresni už jus, o geriau net 10 kartų!“