Naujienos

HUMANISTINIS UGDYMAS ŠEIMOJE IR MOKYKLOJE

03 Lie. 2017

Pirmoji pamoka. Šalva Amonašvilis apie Tikėjimą ir dvasingumą. Dalinamės tuo, ką išgirdome:

 • „ Be Tikėjimo neegzistuoja ateitis, net rytojus. Šiandieną įtvirtiname, ir ji tampa rytojaus šaknimi. Tikėjimas yra pedagogikos esmė. Jeigu mokslo (pedagogikos) esmėje glūdi amžini dalykai, toks mokslas tampa nesunaikinamas.“
 • Tikėjimo pagrindu randasi žmogaus vidinis (dvasinis) pasaulis.
 • „Mūsų vidinis (dvasinis) gyvenimas yra gerokai turiningesnis nei išorinis, matomas gyvenimas. Vidinis gyvenimas gali būti tūkstančius kartų turtingesnis už materialųjį, arba skurdesnis. Vidinis pasaulis veikia pagal savitus dėsnius ir kuria žmogaus ateitį. „Padėk klausimą ant širdies, ir atsakymas ateis,“ – sako išminčiai.
 • Pamoka yra mokytojo vidinio (turtingo arba skurdaus) pasaulio atspindys. Perfrazavus L.Tolstojų, jis lyg deimantas, duotas žmogui, ir tik žmogaus valioje šį deimantą paversti briliantu, kantriai šlifuojant savo vidines savybes lyg deimanto briaunas.
 • Ugdymo procesas yra juvelyro dirbtuvės. Jose šlifuojamos mokytojo dvasios briaunos. Kiekvieną pamoką. Ar užteks mokytojui pagarbos, atjautos, kantrybės vaikui, kurio elgesys yra tiesiog „nepakenčiamas“?
 • Kuo tikėti mokytojui? Tikėti, kad mokinys taps geriausiu pačiu Savimi.
 • Neegzistuoja žmogus be Tikėjimo. Jis arba tiki, kad Dievas yra, arba tiki, kad Dievo nėra. Žmogus pasirenka savo Tikėjimo kelią. Visos klasikinės religijos veda į labai aukštas viršūnes, nes visų jų esmė – besąlygiška meilė.
 • Tikėjimas be veiksmo yra negyvas, miręs. Jei tiki, gyvenk ir savo poelgiais įrodyk Tikėjimą.
 • Vidinį gyvenimą reikia turtinti. Treniruoti mintis. Mintyse kurti šventyklas, miestus, tiltus. Tai, ko nėra mintyse, nebus ir materialiame pasaulyje.
 • Pamoka pirmiausia gimsta vidiniame mokytojo pasaulyje ir tik po to realizuojama gyvenime.“

 

Antroji pamoka. Paata Amonašvilis apie Meilę ir Vaizdinius.

 • „Meilė yra dvejopa: žemiška ir pakylėta, besąlygiška. Žemiškai meilei reikia įvairių sąlygų, jai keliami reikalavimai. Jeigu mūsų meilės objektas tampa neadekvatus mūsų reikalavimams, imame jį taisyti.“
 • „Jei meilę sugebame sutaurinti, pakylėti, sąlygų jai keliame vis mažiau. Iš čia randasi be-sąlyginė meilė.“
 • „Jeigu suvoksime, kad žmonės, keliantys mums skausmą, pyktį ar susierzinimą, yra Dievo mums skirta aplinka, meilė įgis vis mažiau sąlygų ir reikalavimų. Ypač stipriai mylėkite vaiką probleminėse situacijose. Jose puikiai pasitikrinsite, ar jūsų meilė yra besąlyginė.“
 • „Santykiai, kuriuose nėra besąlyginės meilės, tampa manipuliacija kitais žmonėmis.“
 • „Ugdymas nukreiptas į gana tolimą ateitį. Tačiau neturėdami tos ateities Vaizdinio, negalėsime siekti. Kai rašome Ateities vaikui reikiamų savybių sąrašą, pirmiausia pasimatuokime šias savybes patys. Kiek balų sau skirtume už kilnumą, teisingumą, drąsą, darbštumą ar kantrybę?“
 • Vaikų ugdymas įmanomas tik gyvu pavyzdžiu, gyvu vaizdiniu. Norėdami, kad vaikas nesiginčytų, niekada nesiginčykite patys. Kasdieną ugdykimės savyje savybes, kurias norime matyti savo vaikuose. Suaugusiųjų elgesio gyvi pavyzdžiai/vaizdiniai žengia į ateitį ir kuria būsimą vaiką.“
 • „Norimo elgesio pavyzdį būtina (!) įgarsinti. Vaikui iki smulkmenų reikia pasakoti apie savybės, kurią ugdome, vaizdinį. Tėtis, kuris nori, kad jo vaikas būtų darbštus, turi įkvėptai dalintis, kaip jis pats mėgsta dirbti. Ir, žinoma, savo žodžius patvirtinti poelgiais.“
 • Neužtenka gyventi pagal šeimai priimtinas vertybes ir principus. Svarbu dažnai ir garsiai kalbėti apie jas su vaikais.