Naujienos

Mokytojo pasaulėžiūra

05 Lapk. 2016

Irena Stulpinienė yra viena iš Lietuvos humanistinės pedagogikos asociacijos steigėjų,  fizikos mokytoja, parašiusi unikalią knygą "Fizika Širdies kalba". Ši knyga yra fizikos kurso, dėstomo bendrojo lavinimo mokyklose, papildinys, priedas. Taikydama analogijų principą, Irena kuria, kaip ji pati tai vadina, " pamoką pamokoje", t.y. fizikos mokslo faktus ir dėsnius ji gretina su žmogaus dvasinio  gyvenimo faktais ir dėsniai. Ieškodama jungties tarp materialumo ir dvasingumo, Irena prisotina savo pamokas doriniu turiniu, moko vaikus suvokti harmoningus žmogaus ir išorinio pasaulio, žmogaus ir jo vidinio pasaulio sąryšius. 

Lapkričio 4 dienos Saviugdos klube  fizikos tiesos liejosi ir pynėsi su dvasinėmis kategorijomis. Irena kalbėjo mums apie pasaulio dualumą, ritmus ir rezonansą, Omo dėsnį, kvantinę mechaniką ir sąmonės daugiamatiškumą, N.Teslos minčių tobulinimo metodą, J.Keplerio muzikinės harmonijos dėsnius, A.Čiževskio kosminį determinizmą ir eterį, kuris dingo iš D.Mendelejevo periodinės elementų lentelės, apie N.Kozyrevo priežastinę mechaniką ir A.Komptono "mąstančio Dievo hipotezę". 

Šios žinios puikiai  iliustravo esminę Saviugdos klubo temą - mokytojo pasaulėžiūrą, sulietą iš pasaulėvaizdžio (tikslių mokslo žinių apie pasaulį) ir pasaulėjautos (aukštųjų vertybių bei jausmų). Irena teigė, kad visuminė pasaulėžiūra susifomuoja tada, kai logines žinias praturtina jausminis žinojimas. Tai  yra visuminio (visybiško) ugdymo, kurį mes kuriame mokykloje,  esmė.

Vartant konspektų sąsiuvinį, kuris buvo prirašytas klausantis Irenos seminaro, labai norisi dalintis žiniomis, taip dosniai mums perduotomis. Štai keletas iš jų:

  • "Žmogus yra rezonuojanti sistema. Į ką stipriai sureagavome, kas kituose labiausiai sutrikdė - tokie ir esame. Kaip šaukėme, taip ir atsiliepė. Neįmanoma duoti arba priimti, jei nėra atitikimo (rezonanso)".
  • "Geros valios pastangomis žmogus gali darytis pakantesnis, širdingesnis, ramesnis, paprastesnis , vadinasi, žmogiškesnis. Tik mes patys nusprendžiame, kurių ydų (dažnių) stengsimės atsikratyti, kurias savybes (dažnius) puoselėsime, ką į savo širdį įsileisime, o ko - griežtai ne".
  • "N.Tesla rašė apie "minčių tobulinimo metodą": "Kai tik mintyse gimsta idėja, aš vaizduotėje imu ją  tobulinti, keisti jos  konstrukciją. Galiu mintyse ištobulinti konstrukciją, net neprisilietęs prie jos rankomis..." N.Tesla pasiūlė žmonijai galingą mąstymo discipliną: skaidrių, tikslių, nušlifuotų, išbaigtų, švytinčių minčių vidinę laboratoriją".
  • M.Menskio kvantinės sąmonės koncepcija teigia, kad kvantinė realybė yra daugelio paralelinių pasaulių (Hju Evereto pasauliai) rinkinys. Mūsų sąmonė yra tų paralelinių pasaulių atskyrimas. Manyti, kad kitų realybių nėra, iliuzija".
  • Vakuumo teorijos autorius G.Šipovas teigia, jog "materialusis pasaulis panašus į savotišką dvasinę mokyklą, kurioje meilės, grožio, sąžinės, gėrio, tiesos, meno, mokslo pagalba žmogus tobulina savo dvasines savybes. Niekam nepavyks patekti į "šviesias" subtilaus pasaulio sferas, išsisukus nuo dvasinio tobulėjimo materialiame pasaulyje".
  • Torsinių laukų teorijos autorius A.Akimovas rašė: "Tai, kas seniau įvairių filosofų buvo vadinta Visuotiniu Protu, Absoliutu, yra supergalinga sistema, kurią mes tapatiname su potencialiomis Aukčiausiojo galimybėmis. <...> Viešpats turi neribotų galimybių daryti poveikį viskam, kas vyksta. Viskas nutinka akimirksniu per 0 sekundžių".

Nuoširdžiai dėkojame Irenai Stulpinienei už jos Širdies dosnumą, Minties ugningumą ir besąlygišką mūsų mokyklos palaikymą.