Naujienos

"Pamilkite ateitį- išaugs sparnai"

04 Spal. 2016

 „PAMILKITE ATEITĮ – IŠAUGS SPARNAI

          Ateities problema - pasaulėžiūrinis švietimo aspektas

2016 m. spalio 28-29 d.

Lietuvos edukologijos universitetas

Vilnius, Studentų g. 39

Konferencijos pagrindinė idėja: „Ateitis yra realaus ir įsivaizduojamo (dvasinio) gyvenimo versmė. Ji yra motyvacinis dabarties šaltinis. Ji yra gyvenimo tikslo garantas. Gyventi dabartyje vardan ateities, mąstyti apie ateitį – tai tikrasis žmogaus gyvenimas.“ Š. Amonašvilis „Pamilkite ateitį –  išaugs sparnai.“ 

Konferencijos leitmotyvas: "Jegu nori permainų ateityje, tapk ta permaina dabartyje. Mes patys turime tapti tais pokyčiais, kuriuos norime pamatyti pasaulyje." Mahatma Gandi

Konferencijos tikslai:

1. Įsigilinti  į ateities sąvoką kaip į neišsenkantį augimo, įkvėpimo, kūrybos bei atgimimo šaltinį.

2. Susimąstyti apie ateities pokyčių priklausomybę ne tik nuo mūsų valios, tikslingo kryptingumo, bet ir nuo mūsų neprotingų, neatsakingų poelgių ir gyvenimo būdo.

3. Pasidalinti patirtimi apie tai, kaip patys mokomės ir mokome savo ugdytinius:

-   gyventi ir kurti, mąstant apie ateitį;

-   gyventi santarvėje su Priežasties ir pasekmės dėsniu;

- praktikuoti tarnystę, dorybingumą, kilniaširdiškumą ir taurumą – ateities dvasingumo pagrindus.

 

Į Konferenciją kviečiame: Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų, ikimokyklinio ir neformaliojo ugdymo pedagogus, akademinę pedagoginę bendruomenę, studentus, švietimo įstaigų vadovus, švietimo politikus, pedagoginės spaudos darbuotojus, tėvus, vyresniųjų klasių mokinius.

Daugiau informacijos ir konferencijos programa čia: http://lhpaskaitymai.jimdo.com/