Naujienos

MES

06 Rugpj. 2016

Štai ir mes: Justina Kliknaitė, Aneta Volček, Tautvydas Šimkus, Vaida Špokevičiūtė, Sonata Petraitienė, Vilita Čiapaitė.  Skirtingi savo amžiumi, lytimi, kompetencijomis, ugdymo stiliais, gyvenimo patirtimi, tačiau laisvi, drąsūs ir įdomūs. 

Mus vienija trys kertinės vertybės: SĄMONINGUMAS, VISYBIŠKUMAS ir BENDRYSTĖ.

Tikime tuo, kad pedagogas sąmoningai kuria savo subjektyvų ugdymo lauką, pripildytą pozityvių lūkesčių, aukštos moralės, gerumo, veržlumo ir ištikimybės vaikui. 

Tikime tuo, kad žmogus yra visybiškas, todėl mokymas turi ugdyti visą asmenybę, kurioje darniai susilieja kūniškasis, emocinis, intelektinis ir dvasinis komponentai. 

Mokyklos sėkmė priklauso  nuo to, ar būsime susitelkę tapusavyje, ar sukūrę tvarius ir draugiškus tarpusavio santykius, padėsime vaikams patirti ir kurti  bendrystę, tarpusavio pasitikėjimą, palaikymą ir vienas kito papildymą.