Tvarkaraščiai 1 klasės (ATNAUJINTI NUO 10-22) 
 

1. BENDRYSTĖS PAMOKA

2. TYLA IR SUSIKAUPIMAS

3. LIETUVIŲ KALBA

4. MATEMATIKA

5. ANGLŲ KALBA

6. ILGOJI PERTRAUKA

7. ŠOKIS

8. GAMTOS PAŽINIMAS

1. BENDRYSTĖS PAMOKA

2. MATEMATIKA

3. TYLA IR SUSIKAUPIMAS

4. LIETUVIŲ KALBA

5. TEATRAS

6. ILGOJI PERTRAUKA

7. GAMTOS PAŽINIMAS

8. ANGLŲ KALBA
 

 

1. BENDRYSTĖS PAMOKA

2. LIETUVIŲ KALBA

3. LIETUVIŲ KALBA

4. MATEMATIKA

5. RUSŲ KALBA

6. ILGOJI PERTRAUKA

7. TEATRAS

8. MAŽOJI EKSPEDICIJA

1. BENDRYSTĖS PAMOKA

2. MATEMATIKA

3. LIETUVIŲ KALBA

4. LIETUVIŲ KALBA

5. MAŽOJI EKSPEDICIJA

6. ILGOJI PERTRAUKA

7. ŠOKIS

8. RUSŲ KALBA

 

 

1. BENDRYSTĖS PAMOKA

2. LIETUVIŲ KALBA

3. LIETUVIŲ KALBA

4. MATEMATIKA

5. MATEMATIKA

6. ILGOJI PERTRAUKA

7. SKAITYMO VALANDA

8. MUZIKA

1. BENDRYSTĖS PAMOKA

2. MATEMATIKA

3. MATEMATIKA

4. LIETUVIŲ KALBA

5. LIETUVIŲ KALBA

6. ILGOJI PERTRAUKA

7. MUZIKA

8. KŪNO KULTŪRA

 
 

1. BENDRYSTĖS PAMOKA

2. MATEMATIKA

3. LIETUVIŲ KALBA

4. BASEINAS

5. BASEINAS

6. TYLA IR SUSIKAUPIMAS

7. DAILĖ

8. ANGLŲ KALBA

1. BENDRYSTĖS PAMOKA

2. MATEMATIKA

3. LIETUVIŲ KALBA

4. BASEINAS

5. BASEINAS

6. TYLA IR SUSIKAUPIMAS

7. ANGLŲ KALBA

8. DAILĖ

           
 
 

1. BENDRYSTĖS PAMOKA

2. MATEMATIKA

3. LIETUVIŲ KALBA

4. PASAULIO PAŽINIMAS

5. NARSA IR IŠTVERMĖ

6. ILGOJI PERTRAUKA

7. MUZIKA

8. KŪNO KULTŪRA

1. BENDRYSTĖS PAMOKA

2. LIETUVIŲ KALBA

3. LIETUVIŲ KALBA

4. NARSA IR IŠTVERMĖ

5. MATEMATIKA

6. ILGOJI PERTRAUKA

7. PASAULIO PAŽINIMAS

8. SKAITYMO VALANDA