Tvarkaraščiai 1 klasės (ATNAUJINTI NUO 01-07) 
 

1. BENDRYSTĖS PAMOKA

2. TYLA IR SUSIKAUPIMAS

3. LIETUVIŲ KALBA

4. MATEMATIKA

5. ANGLŲ KALBA

6. ILGOJI PERTRAUKA

7. ŠOKIS

8. GAMTOS PAŽINIMAS

1. BENDRYSTĖS PAMOKA

2. MATEMATIKA

3. TYLA IR SUSIKAUPIMAS

4. LIETUVIŲ KALBA

5. TEATRAS

6. ILGOJI PERTRAUKA

7. GAMTOS PAŽINIMAS

8. ANGLŲ KALBA
 

 

1. BENDRYSTĖS PAMOKA

2. LIETUVIŲ KALBA

3. LIETUVIŲ KALBA

4. MATEMATIKA

5. RUSŲ KALBA

6. ILGOJI PERTRAUKA

7. TEATRAS

8. MAŽOJI EKSPEDICIJA

1. BENDRYSTĖS PAMOKA

2. MATEMATIKA

3. LIETUVIŲ KALBA

4. LIETUVIŲ KALBA

5. MAŽOJI EKSPEDICIJA

6. ILGOJI PERTRAUKA

7. ŠOKIS

8. RUSŲ KALBA

 

 

1. BENDRYSTĖS PAMOKA

2. MATEMATIKA

3. MUZIKA

4. LIETUVIŲ KALBA

5. LIETUVIŲ KALBA

6. ILGOJI PERTRAUKA

7. PASAULIO PAŽINIMAS

8. ANGLŲ KALBA

1. BENDRYSTĖS PAMOKA

2. LIETUVIŲ KALBA

3. LIETUVIŲ KALBA

4. MUZIKA

5. PASAULIO PAŽINIMAS

6. ILGOJI PERTRAUKA

7. ANGLŲ KALBA

8. KŪNO KULTŪRA

 
 

1. BENDRYSTĖS PAMOKA

2. NARSA IR IŠTVERMĖ

3. MATEMATIKA

4. BASEINAS

5. BASEINAS

6. TYLA IR SUSIKAUPIMAS

7. MUZIKA

8. SKAITYMO VALANDA

1. BENDRYSTĖS PAMOKA

2. MATEMATIKA

3. NARSA IR IŠTVERMĖ

4. BASEINAS

5. BASEINAS

6. TYLA IR SUSIKAUPIMAS

7. SKAITYMO VALANDA

8. MUZIKA

           
 
 

1. BENDRYSTĖS PAMOKA

2. MATEMATIKA

3. LIETUVIŲ KALBA

4. LIETUVIŲ KALBA

5. PASAULIO PAŽINIMAS

6. ILGOJI PERTRAUKA

7. DAILĖ

8. KŪNO KULTŪRA

1. BENDRYSTĖS PAMOKA

2. LIETUVIŲ KALBA

3. LIETUVIŲ KALBA

4. MATEMATIKA

5. MATEMATIKA

6. ILGOJI PERTRAUKA

7. DAILĖ

8. PASAULIO PAŽINIMAS