Komanda

Mokyklos steigėja, vadovė, 3 klasės mokytoja ir 5 klasės auklėtoja

Sonata Petraitienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė. Edukologijos ir pedagoginės psichologijos magistrė. Pedagoginio darbo patirtis - 19 metų.

Man patinka į prasmę orientuotas ugdymas, kai vaikai mokosi to, kas yra prasminga ir svarbu kiekvieno žmogaus gyvenime. Visais laikais svarbu buvo ir išlieka pažinti save, atrasti ir aktyvuoti geriausias savo savybes, atskleisti savo unikalumą ir pašaukimą. Kam? Tam, kad tinkamiausiu būdu galėtume tarnauti žmonijai, kurti geresnį pasaulį.
 
sonata.petraitiene@vhm.lt  
Direktorės pavaduotoja

Vaida Špokevičiūtė

Psichologė, žmogiškųjų išteklių valdymo specialistė. Organizacinės psichologijos magistrė. Jaunimo ir suaugusiųjų mokymo patirtis - 8 metai.

Mokykla - tai vaiko gyvenimo išplėtimas, kai augimui ir tobulėjimui nebepakanka šeimos rato, tai aplinka, kurioje vaikas auga, bręsta, skleidžiasi ir pražysta gražiausiais žiedais:). Vaikai - tai unikalūs kūriniai, tokie panašūs į mus, tėvus, o ir tokie skirtingi, - nuoširdžiai mylintys, tikintys, laisvi, geri ir teisingi. Būti su vaikais - tai gyvenimo dovana išgyventi pasaulio grožį ir įvairovę dar kartą ir naujai.

vaida.spokeviciute@vhm.lt

 

Neuroedukatorė, specialiojo ugdymo koordinatorė

Aistė Butkevičiūtė Džiaugienė

Technologijos mokslų magistrė. Neuroedukatorė. Sertifikuota  efektyvios tėvystės trenerė. Daugiau nei 10 metų aktyviai domisi vaikų ugdymo temomis. Pedagoginio darbo patirtis - 2 metai.

Mokykla- tai vieta, kur veržiasi kūrybos ir meilės, žinių ir išminties, atradimų ir patirties šaltiniai. Prie šių šaltinių auga ir brandina savo asmenybes kiekvienas ir visi - mokinys, mokytojas, bendruomenė. 
Tuo pačiu čia teka kasdienis gyvenimas tarp žmonių, su žmonėmis ir dėl žmonių- su džiaugsmais , brandinančiais patyrimais, savęs ieškojimais, santykių kūrimu,  pamokomis ir atsakomybe.

Priešmokyklinės grupės mokytoja

Vilita Čiapaitė

Psichologijos mokytoja. Teisės psichologijos magistrė. Pedagoginio darbo patirtis - 6 metai.

Mokykla - tai vieta, kur mokiniai ir mokytojai jaučiasi laisvi, saugūs, palaikomi, kur glaudus bendradarbiavimas veda savęs atradimo ir tobulėjimo laiptais. Ugdyti vaiką - tai augti su juo drauge, pažinti jį, padėti atsiskleisti, o susidūrus su sunkumais padrąsinti ir įkvėpti pasitikėjimo.

 

 

1 A klasės mokytoja

Alma Raulinaitienė

Pradinių klasių mokytoja. Pradinio ugdymo magistras. Pedagoginio darbo patirtis - 27 metai.

Pedagogo misija - padėti vaikui augti, atsiskleisti, pažinti, eiti kartu su vaiku į ateitį. Pedagogas - tai šviesa, tiesa, gėris, grožis, šiluma, gerumas. Ugdymas - priemonė visą tai pasiekti ir palikti vaiko širdyje bei sąmonėje.

1 B klasės mokytoja

Julija Kutrienė

Anglų kalbos mokytoja. Filologijos bakalauras. Pedagoginio darbo patirtis - 1 metai.
 
Esu rami, empatiška, nebijau iššūkių. Manau, kad tai svarbio savybės, kad vaikai jaustųsi ramiai, saugiai ir užtikrintai.
 
2 A klasės mokytoja

Lina Lenartavičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja ekspertė. Ikimokyklinio ugdymo magistrė. Pedagoginio darbo patirtis - 13 metų. 

Mokytojavimas man, pirmiausia, yra pagarbus santykis su Vaiku, savimi, bendruomene, kitaip mąstančiais, aplinka, mokslu, gamta, Dievu. Kuo santykis gilesnis, besąlygiškesnis, atviresnis, tuo geresni rezultatai. Ir jie matuojami ne tik išmoktomis raidėmis, skaičiais ar teoremomis. Jie svarbūs, tačiau, mano manymu, svarbiau, kad kiekvienas augtų Žmogumi. Augtų savo sąmoningumu, išmintimi, dėkingumu, supratingumu. Augtų visi ir kasdien! Be ypatingų progų, be pabėgimo nuo savo kasdienybės ir konkuruodami tik su savimi...Dėl geresnės savo versijos...Suprasdami, kad kiekvienas yra tobulas savo netobulume.

 

2 B klasės mokytoja, psichologė

Irina Tomkė

Psichologijos mokytoja. Pedagogikos ir psichologijos bakalauras. Pedagoginio darbo patirtis - 8 metai. 

Vaikai - tarsi upė,  gyva, srauni, nuolat besikeičianti, turinti daug vingių.  Mokykla - tai erdvė, kurioje vaikui suteikiama galimybė atrasti savo tekėjimo kryptį, sraunumą.  Mokytojo vaidmuo šiame procese labai svarbus, nes tam, kad galėtų būti naudingas vaikui, turi pirmiausia būti Žmogumi, auginančiu save, lanksčiu ir gebančiu išmintingai reaguoti į vaiko poreikius čia ir dabar. Džiaugiuosi, kad turiu galimybę įsilieti į mokyklos kolektyvą ir prisidėti prie vaikų ugdymo ir jų įstabaus virsmo. 

4 klasės mokytoja

Aleksandra Dombrovskaja

Pradinių klasių mokytoja. Pradinio ugdymo programos bakalaurė. Kūrybinių industrijų bakalaurė. Pedagoginio darbo patirtis - 3 metai.

Mokytis - tai atrasti. Mokykloje kiekvieną dieną kartu su vaikais atrandame naujas žinias, įdomius ir svarbius faktus. Bet kur kas svarbiau yra tai, jog mokomės atrasti ir pažinti save. Pradinių klasių mokytojo-auklėtojo paskirtis pažindinti vaiką su jį supančiu pasauliu ir su jo vidiniu pasauliu. Mokytojas turi padėti vaikui suprasti jo jausmus, norus ir, be abejo, misiją. Ugdymas - tai mylinčio žmogaus pareiga ir privilegija. Kai mokytojas iš tiesų myli vaikus, nuostabūs dalykai vyksta tarsi savaime.   

Gamtos mokytojas, 5 klasės auklėtojas

Vygantas Gaina

Biologijos mokytojas metodininkas, chemijos mokytojas. Edukologijos magistras. Pedagoginio darbo patirtis - 21 metai. 

Dirbu čia, nes tai mokykla, kokioje nė vienam iš mūsų neteko mokytis: bendravimas su vaiku kaip su sau lygiu, meilė jam, tikėjimas jo galimybėmis, bendra kūryba ir bendras darbas, abipusė pagarba ir abipusis pareigingumas - man yra savaime suprantamos sėkmingo ugdymo proceso sąlygos...

Lietuvių kalbos mokytoja

Renata Kvietkauskienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. Lietuvių kalbos bakalaurė. Pedagoginio darbo patirtis - 10 metų.

Vaikai - mūsų ateitis. Rytoj jie šeimininkaus mūsų pasaulyje, o mes nieko nebegalėsime pakeisti. Todėl šiandien mes turime ugdyti tas vertybes, kurias jie perduos kitiems. Esu lietuvių kalbos mokytoja, tad mano tikslas puoselėti gimtąją kalbą, jos raštą bei kultūrą. Ugdyti vaikuose bendravimo įgūdžius ir savarankišką mąstymą.

Matematikos mokytoja

Jolanta Tenenytė

Matematikos mokytoja. Matematikos magistrė. Pedagoginio darbo patirtis - 18 metų.

 

Nuo mažens mane visad supo vaikai. Šeimoje esu vyriausia, taigi teko prižiūrėti sesę, o kai po septynerių metų gimė brolis, tai buvo mano stebuklas, kurį, galima sakyti, auginau, nes pirmas jo žodis buvo ne mama, o mano vardas. Labai tikiu, kad mūsų šalyje mokytojas taps pačia svarbiausia profesija ir į mokyklas ateis pedagogai, kurie dirbs visa širdimi ir siela. 

Istorijos mokytojas

Simonas Jurkštaitis

Istorijos mokytojas. Istorijos bakalauras. Pedagoginio darbo patirtis - 5 metai.

Mokytojo darbas - prasmingas. Ir net labai! Iš mokinių ir kolegų galiu mokytis įvairiausių dalykų, o tai mane kaip asmenybę "veža". Todėl išdidžiai galiu pasakyti, kad posakis "rask mylimą darbą ir nereikės dirbti" man tinka kuo puikiausiai.  

Anglų kalbos mokytoja

Jurga Kukienė

Anglų kalbos mokytoja. Anglų kalbos filologijos bakalaurė. Pedagoginio darbo patirtis - 11 metų.

Kiekvienas vaikas gali būti prilyginamas mažam pumpurui, kuris, atsidūręs palankiose sąlygose, pradeda skleistis. Mokykloje mokytojai, bendradarbiaudami su tėvais, kurdami pozityvų santykį su vaiku,gali skatinti atsiskleisti, užaugti, subręsti, išmokti, pasitikėti ir tikėti. Didžiuojuosi, galėdama dalyvauti šiame nuostabiame ir visuomet nepakartojamame procese. 

Rusų kalbos mokytoja

Irina Luskevič

Rusų kalbos mokytoja. Filologijos magistrė. Pedagoginio darbo patirtis - 25 metai.

Pedagogo misija - palaikyti prigimtinį vaiko norą mokytis, ugdyti harmoningą, dorą, sąmoningą ir iniciatyvią asmenybę.

 

Kūrybinio rašymo mokytoja

Ilona Ežerinytė

Rašytoja, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. Pedagoginio darbo patirtis - 32 metų.

Geras mokytojas tebėra mokinys. Jis kartu su vaikais kopia į kalną, gal kiek priekyje - kviesdamas juos, drąsindamas juos, mokydamas juos, saugodamas juos, pakeldamas juos, įkvėpdamas juos, skatindamas pažinti ir leisdamas patirti. Gera mokykla ta, kuri suteikia vaikui galimybę rasti savo kelią ir savo būdą tuo keliu eiti, o ne veda visus vorele plačiai pramintu vieškeliu privaloma kryptimi.

Narsos ir ištvermės mokytojas

Andrius Venslovas

Dailės mokytojas. Tapybos bakalauras, dizaino magistras. Pedagoginio darbo patirtis - 1 metai.

Svarbi pedagogo darbo dalis - auklėjimas. Tai pagalba mažam žmogui augti, įveikti su augimu susijusius psichloginius barjerus, rasti savo vietą visuomenėje ir tapti Žmogumi iš didžiosios raidės.

Dailės, dizaino ir technologijų mokytoja

Karolina Petraitytė

Produkto dizainerė. Produkto dizaino bakalaurė. Tęsia studijas produkto dizaino magistrantūroje. Pedagoginio darbo patirtis - 1 metai.

Vaikams svarbu turėti galimybę daugeliu skirtingų būdų išreikšti save. Menas yra įvairialypis, todėl dailės pamokose siekiame užčiuopti skirtingus dailės aspektus. Grožis yra subjektyvus, kiekvienam jis kitoks, todėl pamokose vaikai skatinami kurti ir ieškoti savo grožio sampratos. Vaikai nuolat nustebina ir įkvepia mane pačią kurti.

Muzikos mokytojas, pučiamųjų orkestro vadovas

Gediminas Norvilas

   

 

Teatro mokytoja

Milda Jonaitytė

Šokio mokytoja

Aistė Živelytė

Šokio mokytoja. Šokio edukologijos magistrė. Pedagoginio darbo patirtis - 

Esu mokytoja, kuri ne tik suteikia informacijos, bet ir padeda ją suprasti, pajausti ir perteikti kūnu. Džiaugiuosi turėdama galimybę pažadinti vaiko kūrybiškumą šokio dėka.

Kūno kultūros mokytojas

Žygimantas Skinderis

Kineziterapeutas, socialinis darbuotojas. Kineziterapijos bakalauras, socialinio darbo bakalauras. Pedagoginio darbo patirtis - 3 metai.

Darbas su vaikais - tai sena svajonė, kuri išsipildė. Dalyvavimas mokyklos gyvenime - tai puiki patirtis savęs pažinimui.  Sveikame kūne - sveika siela! Per kūno kultūros pamokas mes stipriname savo kūną, laviname fizines ypatybes, koreguojame laikyseną, tokiu būdu prisidėdami prie savo vidinio gyvenimo raiškos ir veiklumo. 

 

 

Mokytojų padėjėjas

Mindaugas Fokša

Mokytojų padėjėjas. Kultūros istorijos ir antropologijos bakalauras. Pedagoginio darbo patirtis - 1 metai.

Renkuosi dirbti mokykloje, nes tai atsakinga ir kupina iššūkių misija. Humanistinė mokykla - tai mokykla, kurioje kiekvienas vaikas priimamas kaip asmenybė ir jo ugdymui bei augimui skiriamas išskirtinis rūpestis ir dėmesys.

Logopedė

Skaistė Vilimė

Vyr. logopedė. Lietuvių filologijos magistrė, logopedijos studijų bakalaurė. Pedagoginio darbo patirtis - 20 metų.

Per pokalbio džiaugsmo, prasmės, kalbos grožio, žmogiškumo, bendrystės, atsakomybės pajautą, kartu su vaiku ir jo artimaisiais, esame susieti, sustiprinti viltimi – įveikti, sušvelninti jo kalbėjimo, skaitymo, rašymo sunkumus.
Be daugybės kitų dalykų, logopedinės pagalbos sėkmę nulemia: logopedo ir tėvų bendradarbiavimas, besąlygiškas pasitikėjimas vaiku, tvirtas tikėjimas jo galimybėmis ir galiomis.