Komanda

Mokyklos steigėja, vadovė ir 4 klasės mokytoja

Sonata Petraitienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė. Edukologijos ir pedagoginės psichologijos magistrė. Pedagoginio darbo patirtis - 18 metų.

Man patinka į prasmę orientuotas ugdymas, kai vaikai mokosi to, kas yra prasminga ir svarbu kiekvieno žmogaus gyvenime. Visais laikais svarbu buvo ir išlieka pažinti save, atrasti ir aktyvuoti geriausias savo savybes, atskleisti savo unikalumą ir pašaukimą. Kam? Tam, kad tinkamiausiu būdu galėtume tarnauti žmonijai, kurti geresnį pasaulį.
 
sonata.petraitiene@vhm.lt  
Direktorės pavaduotoja

Vaida Špokevičiūtė

Psichologė, žmogiškųjų išteklių valdymo specialistė. Organizacinės psichologijos magistrė. Jaunimo ir suaugusiųjų mokymo patirtis - 7 metai.

Mokykla - tai vaiko gyvenimo išplėtimas, kai augimui ir tobulėjimui nebepakanka šeimos rato, tai aplinka, kurioje vaikas auga, bręsta, skleidžiasi ir pražysta gražiausiais žiedais:). Vaikai - tai unikalūs kūriniai, tokie panašūs į mus, tėvus, o ir tokie skirtingi, - nuoširdžiai mylintys, tikintys, laisvi, geri ir teisingi. Būti su vaikais - tai gyvenimo dovana išgyventi pasaulio grožį ir įvairovę dar kartą ir naujai.

vaida.spokeviciute@vhm.lt

 

3 klasės mokytoja

Aleksandra Dombrovskaja

Pradinių klasių mokytoja. Pradinio ugdymo programos bakalaurė. Kūrybinių industrijų bakalaurė. Pedagoginio darbo patirtis - 2 metai.

aleksandra.dombrovskaja@vhm.lt

Mokytis - tai atrasti. Mokykloje kiekvieną dieną, kartu su vaikais, atrandame naujas žinias, įdomius ir svarbius faktus. Bet kur kas svarbiau yra tai, jog mokomės atrasti ir pažinti save. Pradinių klasių mokytojo-auklėtojo paskirtis pažindinti vaiką su jį supančiu pasauliu ir su jo vidiniu pasauliu. Mokytojas turi padėti vaikui suprasti jo jausmus, norus ir, be abejo, misiją. ugdymas - tai mylinčio žmogaus pareiga ir privilegija. Kai mokytojas iš tiesų myli vaikus, nuostabūs dalykai vyksta tarsi savaime.   

1 klasės mokytoja

Julija Kutrienė

 
 
1 klasės mokytoja

Mingailė Garnytė

Pradinių klasių mokytoja. Birželį įgis pradinio ugdymo programos bakalaurą. Pedagoginio darbo patirtis - 2 metai.

Mokytojas - tai žmogus, suteikiantis mokiniui saugumo jausmą, galimybę jausti, atskleidžiantis mokinio stipriąsias puses, talentus ir leidžiantis jiems augti. Jis turi galimybę ugdyti meilę mokslui, pagarbą pasauliui, žmonėms. Darbas su vaikais - tai kiekvienos dienos iššūkis, jis leidžia man tobulėti, atskleidžia mano stipriąsias ir silpnąsias puses, leidžia patirti pilną jausmų spektrą.
1 klasės mokytoja

Lina Lenartavičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja ekspertė. Ikimokyklinio ugdymo magistrė. Pedagoginio darbo patirtis - 12 metų. 

Mokytojavimas man, pirmiausia, yra pagarbus santykis su Vaiku, savimi, bendruomene, kitaip mąstančiais, aplinka, mokslu, gamta, Dievu. Kuo santykis gilesnis, besąlygiškesnis, atviresnis, tuo geresni rezultatai. Ir jie matuojami ne tik išmoktomis raidėmis, skaičiais ar teoremomis. Jie svarbūs, tačiau, mano manymu, svarbiau, kad kiekvienas augtų Žmogumi. Augtų savo sąmoningumu, išmintimi, dėkingumu, supratingumu. Augtų visi ir kasdien! Be ypatingų progų, be pabėgimo nuo savo kasdienybės ir konkuruodami tik su savimi...Dėl geresnės savo versijos...Suprasdami, kad kiekvienas yra tobulas savo netobulume.

lina.lenartaviciene@vhm.lt

Priešmokyklinės grupės mokytoja

Vilita Čiapaitė

Psichologijos mokytoja. Teisės psichologijos magistrė. Pedagoginio darbo patirtis - 5 metai.

Mokykla - tai vieta, kur mokiniai ir mokytojai jaučiasi laisvi, saugūs, palaikomi, kur glaudus bendradarbiavimas veda savęs atradimo ir tobulėjimo laiptais. Ugdyti vaiką - tai augti su juo drauge, pažinti jį, padėti atsiskleisti, o susidūrus su sunkumais padrąsinti ir įkvėpti pasitikėjimo.

vilita.ciapaite@vhm.lt

 

Neuroedukatorė, mokytojų padėjėja

Aistė Butkevičiūtė Džiaugienė

Technologijos mokslų magistrė. Neuroedukatorė. Sertifikuota  efektyvios tėvystės trenerė. Daugiau nei 10 metų aktyviai domisi vaikų ugdymo temomis. 

Mokykla- tai vieta, kur veržiasi kūrybos ir meilės, žinių ir išminties, atradimų ir patirties šaltiniai. Prie šių šaltinių auga ir brandina savo asmenybes kiekvienas ir visi - mokinys, mokytojas, bendruomenė. 
Tuo pačiu čia teka kasdienis gyvenimas tarp žmonių, su žmonėmis ir dėl žmonių- su džiaugsmais , brandinančiais patyrimais, savęs ieškojimais, santykių kūrimu,  pamokomis ir atsakomybe.

Psichologė, mokytojų padėjėja

Irina Tomkė

Psichologijos mokytoja. Pedagogikos ir psichologijos bakalauras. Pedagoginio darbo patirtis - 7 metai. 

Vaikai - tarsi upė,  gyva, srauni, nuolat besikeičianti, turinti daug vingių.  Mokykla - tai erdvė, kurioje vaikui suteikiama galimybė atrasti savo tekėjimo kryptį, sraunumą.  Mokytojo vaidmuo šiame procese labai svarbus, nes tam, kad galėtų būti naudingas vaikui, turi pirmiausia būti Žmogumi, auginančiu save, lanksčiu ir gebančiu išmintingai reaguoti į vaiko poreikius čia ir dabar. Džiaugiuosi, kad turiu galimybę įsilieti į mokyklos kolektyvą ir prisidėti prie vaikų ugdymo ir jų įstabaus virsmo. 

Tylos ir susikaupimo mokytojas

Ugnius Leimontas

Dėmesingumo, savistabos ir meditacijos mokytojas. Verslo administravimo bakalauras. Edinburge, Škotijoje mokėsi meditacijos vaikams. Pedagoginė patirtis - 1 metai.

"Jei turi planą metams - sodink ryžius. Jei turi planą dešimčiai metų - sodink medžius. Jei turi planą šimtui metų - mokyk vaikus." <Konfucijus>

 

Kūrybinio rašymo mokytoja

Ilona Ežerinytė

Rašytoja, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. Pedagoginio darbo patirtis - 31 metų.

Geras mokytojas tebėra mokinys. Jis kartu su vaikais kopia į kalną, gal kiek priekyje - kviesdamas juos, drąsindamas juos, mokydamas juos, saugodamas juos, pakeldamas juos, įkvėpdamas juos, skatindamas pažinti ir leisdamas patirti. Gera mokykla ta, kuri suteikia vaikui galimybę rasti savo kelią ir savo būdą tuo keliu eiti, o ne veda visus vorele plačiai pramintu vieškeliu privaloma kryptimi.

Pasaulio pažinimo mokytojas

Vygantas Gaina

Biologijos mokytojas metodininkas, chemijos mokytojas. Edukologijos magistras. Pedagoginio darbo patirtis - 20 metų. 

Dirbu čia, nes tai mokykla, kokioje nė vienam iš mūsų neteko mokytis: bendravimas su vaiku kaip su sau lygiu, meilė jam, tikėjimas jo galimybėmis, bendra kūryba ir bendras darbas, abipusė pagarba ir abipusis pareigingumas - man yra savaime suprantamos sėkmingo ugdymo proceso sąlygos...

Mažosios ekspedicijos mokytoja

Violeta Skinderienė

Pradinių klasių mokytoja. Edukologijos bakalaurė. Pedagoginio darbo patirtis - 6 metai.

Dirbti su vaikais man yra be galo prasmingas ir atsakingas darbas. Net ne darbas – gyvenimo būdas.  Kartais mokykloje jaučiuosi kaip sodininkė, kurios rankoms yra patikėti grūdai. Svarbu tinkamai jais pasirūpinti – šildyti dėmesiu ir laistyti vertybėmis, kad iš jų išaugtų sveika ir vaisinga darbais kitų labui ateitis.

 

Narsos ir ištvermės mokytojas

Gintautas Katulis

Psichologas, mokymų vadovas. Verslo psichologijos magistras, Via Experientia patirtinio ugdymo akademijos narys. Pedagoginio darbo patirtis - 1 metai.

Net neįsivaizduoju, ką reiškia būti geru mokytoju. Atrodo, kad kartais turi būti blogu mokytoju, kad būtum geru mokytoju. Tikriausiai svarbiausia yra atpažinti tos dienos, valandos ar minutės poreikį. Jei tai pavyksta, tampi tuo, kuo reikia. Taip pat ir su mokykla, jeigu ji yra pasiruošusi keistis, kai pajaučia, kad to reikia, joje būti tampa saugu, nes žinai, kad ryšys abipusis, keistis gali abi pusės.
 
Šokio mokytoja

Aistė Živelytė

Šokio mokytoja. Šokio edukologijos magistrė. Pedagoginio darbo patirtis - 

Esu mokytoja, kuri ne tik suteikia informacijos, bet ir padeda ją suprasti, pajausti ir perteikti kūnu. Džiaugiuosi turėdama galimybę pažadinti vaiko kūrybiškumą šokio dėka.

Teatro mokytojas

Julius Ivanauskas

 

 

 

Dailės ir technologijų mokytoja

Karolina Petraitytė

Produkto dizainerė. Produkto dizaino bakalaurė. Tęsia studijas produkto dizaino magistrantūroje.

Vaikams svarbu turėti galimybę daugeliu skirtingų būdų išreikšti save. Menas yra įvairialypis, todėl dailės pamokose siekiame užčiuopti skirtingus dailės aspektus. Grožis yra subjektyvus, kiekvienam jis kitoks, todėl pamokose vaikai skatinami kurti ir ieškoti savo grožio sampratos. Vaikai nuolat nustebina ir įkvepia mane pačią kurti.

Muzikos mokytojas

Jurgis Vytautas Dapšauskas

Atlikimo meno ir muzikos pedagogikos bakalauras. Pedagoginio darbo patirtis - 5 metai.

Iš vaikų galima išmokti labai daug svarbių dalykų. Todėl dirbdamas su mokiniais, duodu galimybę ne tik jiems tobulėti, bet tobulėju ir pats kaip asmenybė. Man labai svarbu, kad kiekvienas vaikas turėtų galimybę išbandyti save, pažinti muziką, tobulėti ir atsiskleisti kaip unikali bei nepakartojama asmenybė.   

 

Anglų kalbos mokytoja

Jurga Kukienė

Anglų kalbos mokytoja. Anglų kalbos filologijos bakalaurė. Pedagoginio darbo patirtis - 10 metų.

Kiekvienas vaikas gali būti prilyginamas mažam pumpurui, kuris, atsidūręs palankiose sąlygose, pradeda skleistis. Mokykloje mokytojai, bendradarbiaudami su tėvais, kurdami pozityvų santykį su vaiku,gali skatinti atsiskleisti, užaugti, subręsti, išmokti, pasitikėti ir tikėti. Didžiuojuosi, galėdama dalyvauti šiame nuostabiame ir visuomet nepakartojamame procese. 

Rusų kalbos mokytojas

Genadij Reketis

Rusų kalbos ir literatūros mokytojas. Pedagoginio darbo patirtis - 39 metai.

Geras mokytojas mokiniui yra pavyzdys, autoritetas. Mokinys iš jo mokosi ne tik dėstomo dalyko, bet ir stengiasi suprasti, kokias vertybes įžvelgia mokytojo asmenyje. Mokytojas ne tik dėsto – jis padeda nuspręsti, kokiu žmogumi mokinys nori tapti.

Kūno kultūros mokytojas

Žygimantas Skinderis

Kineziterapeutas, socialinis darbuotojas. Kineziterapijos bakalauras, socialinio darbo bakalauras. Pedagoginio darbo patirtis - 1 metai.

Darbas su vaikais - tai sena svajonė, kuri išsipildė. Dalyvavimas mokyklos gyvenime - tai puiki patirtis savęs pažinimui.  Sveikame kūne - sveika siela! Per kūno kultūros pamokas mes stipriname savo kūną, laviname fizines ypatybes, koreguojame laikyseną, tokiu būdu prisidėdami prie savo vidinio gyvenimo raiškos ir veiklumo.