Komanda

Mokyklos steigėja, vadovė, 4 klasės mokytoja ir 6 klasės auklėtoja

Sonata Petraitienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė. Edukologijos ir pedagoginės psichologijos magistrė. Pedagoginio darbo patirtis - 20 metų.

Mokykla yra labai svarbi mano gyvenimo dalis. Tai įkvėpimo, nuolatinio atsinaujinimo ir kūrybos šaltinis. Humanistinė pedagogika reikšmingai keitė mano požiūrį į vaikų ugdymą ir mokytojo misiją. Laikau save akademiko Šalvos Amonašvilio mokine. Jo perduotas pedagogines idėjas branginu ir stengiuosi realizuoti praktikoje. Manau, kad pedagogika yra subtili mokslo ir meno simbiozė. Jai reikia ir aukšto intelekto, ir širdies ugdymo. Bet visų svarbiausia - intuityvus , jausminis žinojimas, kurio aš uoliai siekiu.
 
sonata.petraitiene@vhm.lt  
Direktorės pavaduotoja

Vaida Špokevičiūtė

Psichologė, žmogiškųjų išteklių valdymo specialistė. Organizacinės psichologijos magistrė. Jaunimo ir suaugusiųjų mokymo patirtis - 9 metai.

Man keista kai sako, jog mokykla turi paruošti gyvenimui. Juk mokykla - tai pats tikriausias gyvenimas, gyvas, kupinas įvykių, nutikimų ir patyrimų. Tik gyvenant joje pilna koja ir kvėpuojant tuo ritmu pilna krūtine išmokstamos svarbiausios pamokos. Ir labai dažnai tai - ne daugybos lentelė ar daiktavardžio linksniai. Galimybę dalyvauti mažų žmonių augime ir mokymesi aš priimu kaip dovaną: manau, jog ypatingai prasminga padėti vaikams pažinti, pajausti, suprasti pasaulį, save ir save pasaulyje.

vaida.spokeviciute@vhm.lt

 

Neuroedukatorė, specialiojo ugdymo koordinatorė

Aistė Butkevičiūtė Džiaugienė

Technologijos mokslų magistrė. Neuroedukatorė. Sertifikuota  efektyvios tėvystės trenerė. Daugiau nei 10 metų aktyviai domisi vaikų ugdymo temomis. Pedagoginio darbo patirtis - 3 metai.

Mokykla- tai vieta, kur veržiasi kūrybos ir meilės, žinių ir išminties, atradimų ir patirties šaltiniai. Prie šių šaltinių auga ir brandina savo asmenybes kiekvienas ir visi - mokinys, mokytojas, bendruomenė. 
Tuo pačiu čia teka kasdienis gyvenimas tarp žmonių, su žmonėmis ir dėl žmonių- su džiaugsmais , brandinančiais patyrimais, savęs ieškojimais, santykių kūrimu,  pamokomis ir atsakomybe.

Mokytojų padėjėja

Austėja Pašviestytė

Lietuvių filologijos ir komunikacijos (ryšių su visuomene) bakalaurė. Pedagoginio darbo patirtis - 1 metai.

Kiekviena diena mokykloje atneša vis kažką naujo ir netikėto, nes vaikai – tai ir meilė, ir viltis, ir kantrybė ir sielos ramybė. Darbas su vaikais suteikia pilnatvės jausmą, ugdo kantrybę, padeda pažinti.

Priešmokyklinės grupės mokytoja

Vilita Čiapaitė

Psichologijos mokytoja. Teisės psichologijos magistrė. Pedagoginio darbo patirtis - 7 metai.

Būti mokytoju - tai būti įvykių sūkuryje, įsitraukti. Būti vaikų pasaulio dalimi. Buvimas darniame  (kiek įmanoma) mokyklos pasaulyje susideda tarsi dėlionė, kur kiekvieno indėlis unikalus ir svarbus, o bendras vaizdas galiausiai džiugina ir yra gražus. Dėliojant šią dėlionę prireikia visapusiškų pastangų ir laiko. 
Mokytojo darbe mane pakylėja ir įkvepia matomas vaikų augimas. Ne tiek fizinis,  kiek asmenybinis. Nuostabu matyti vaikus, kuriuose "dega" noras mokytis, noras užaugti, žengti pirmyn. Gera būti to dalimi, o stebint augančius vaikus ir pačiai norisi "augti", tobulėti, būti greta, dar labiau stengtis.

 

 

Priešmokyklinės grupės mokytoja

Laima Šimkienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė. Vadybos ir verslo administravimo bakalaurė. Įgijo pedagogo profesinę kvalifikaciją. Pedagoginio darbo patirtis - 10 metų.

Būti mokytoja - tai jausti. Jausti save ir šalia esantį,  kurti ir statyti, tiesti tiltus tarp krantų, daiktų, patirčių, širdžių. Būti mokytoja - tai klausytis, klausytis ilgai ir įdėmiai, klausytis, kol išgirsti ką tau šneka kito tyla. Būti mokytoja - tai tikėti, jog kiekvienoje, net ir mažiausioje sėklelėje slypi jėga augti. Būti mokytoja - tai būti. Būti nuoširdžia, atvira, būti šalia. Būti mokytoja - tai nuolat kviesti į nepaprastą gyvenimo kelionę, kiekvieną savu tempu. Būti mokytoja - tai nuolat mokytis ir augti drauge su vaikais, nuolat klausti : "O kas gi aš esu iš tiesų?"

1 A klasės mokytoja

Agneška Ornovskytė

Socialinė pedagogė. Socialinės pedagogikos bakalauras. pedagoginio darbo patirtis - 1 metai.
 
Būti mokytoja man yra kur kas daugiau nei tiesiog perteikti vaikams turimas žinias ir priversti jas įsiminti. Mano manymu, mokytojo pareiga yra pastebėti ir padėti kiekvienam vaikui rasti būtent jam tinkamiausią mokymosi būdą, kuris skatintų smalsumą ir asmeninį norą įsisavinti žinias. 
Man pačiai visada įdomiausios ir labiausiai įtraukiančios pamokos būdavo tos, kurias vesdavo pedagogai, matantys ne tik mano atsiskaitymo darbus, tačiau taip pat mano asmenybę, emocinį pasaulį. Vadovaujuosi patarle ,,kaip šauksi, taip ir atsilieps", todėl tikiu, kad nuoširdus mokytojo bendravimas ir meilė kiekvienam vaikui anksčiau ar vėliau palies kiekvieną širdį ir abipusio pasitikėjimo dėka padės užtikrinti pilnavertį ugdymosi procesą.
1 B klasės mokytoja

Junita Pachomova

Etikos mokytoja. Etikos ir sveikatos ugdymo bakalaurė. pedagoginio darbo patirtis - 2 metai.

Pedagogika yra mano pašaukimas. Neįsivaizduoju savęs jokioje kitoje srityje. Darbas su vaikais man suteikia pilnatvės jausmą. Tikiu, jog kiekvienas vaikas yra unikalus, turintis savitus talentus ir gabumus. Kiekvienas mokinys mokosi skirtingu būdu ir tempu, todėl esu linkusi taikyti skirtingas metodikas bei diferencijuoti ugdymo procesą tam, kas visi mokiniai pasiektų geriausių rezultatų. Mano nuomone, klasė turi būti saugi erdvė, kurioje visi bendruomenės nariai rūpinasi vienas kitu, palaiko, nebijo išreikšti savo nuomonės bei suklysti. Tikiu, kad mes visi mokomės vieni iš kitų.
2 А klasės mokytoja

Gintarė Liorančaitė

Istorijos mokytoja. Švietimo vadybos magistrė. Pedagoginio darbo patirtis  - 11 metų.

Mokytojas - tai kūrėjas, kuris savo tvirta asmenybe, kūrybine gyslele veda vaiką ne tik į žinių pasaulį, bet ir  dvasinio tobulėjimo link, formuoja jo asmenybę. Dirbdama šį darbą pati nuolatos mokausi, ieškau vaikams įdomių temų, taikau skirtingus metodus. Kiekvienas vaikas yra asmenybė, unikalus ir talentingas, todėl savo veiklose stengiuosi sukurti šiltą aplinką, kad atsiskleistų vaiko gebėjimai. Manau, kad kiekvienas pedagogas gali rasti raktą į vaiko širdį ir tik šiltas bendravimas, saugi aplinka padeda vesti mokinį tobulėjimo link. Į sąvoką „mokytojas“ man telpa daug...Visų pirma pagarba, meilė vaikui, motyvacija bei nuolatinis kūrybos procesas. Būdama mokytoja aš galiu ne tik imti, bet ir duoti...Dalintis savo idėjomis, patirtimi su kitais.

2 B klasės mokytoja

Julija Kutrienė

Anglų kalbos mokytoja. Filologijos bakalauras. Pedagoginio darbo patirtis - 2 metai.
 
Mokytojas gydo nežinojimą. Mokytojas yra menininkas, kuris skatina kūrybiškumą. Mokytojas yra sodininkas, kuris pasėja žinių sėklas. Mokytojas yra tas, kuris moko ne tik iš knygų, bet ir iš širdies. Kodėl esu mokytoja? Aš tikiu mokiniu ir jo galimybėmis,  galiu ir noriu padėti įveikti nežinojimą. Man patinka skatinti vaikų kūrybiškumą bei pasitikėjimą savimi, suteikti žinių, kurios išlieka visam gyvenimui. Nors ne visos dienos būna sėkmingos, tačiau būnant su vaikais, kiekviena diena tampa prasminga, kiekvieną dieną nutinka kažkas gero. Jei mano veiksmai įkvepia mokinius daugiau svajoti, daugiau mokytis, daryti daugiau bei stengtis tapti geru ir doru žmogumi, tai esu čia, kur ir turiu būti. 
3 A klasės mokytoja ir geografijos mokytoja

Rūta Paškevičiūtė

Geografijos mokytoja. Geografijos bakalaurė. pedagoginio darbo patirtis - 2 metai.

Būti mokytoja - tai didžiulė atsakomybė, iššūkis, gyvenimo tikslas, rūpestis ir džiaugsmas. 
Ugdyti vaikus - tai ne vien mokyti, bet drauge gyventi kiekvieną dieną: juoktis, verkti, patirti, liesti, jausti, užuosti, džiaugtis savo ar kito pergalėmis, nepasiduoti nutikus nelaimei, dalintis, dūkti, šokti, apsikabinti, išsipasakoti, spręsti iškilusias problemas, drąsiai pasakyti ačiū ir atsiprašau... Mokytojas - tai lyg kelrodė žvaigždė, nušviečianti teisingą kelią, padedanti vaikui nepaklysti šiame didžiuliame pasaulyje.
3 B klasės mokytoja, psichologė

Irina Tomkė

Psichologijos mokytoja. Pedagogikos ir psichologijos bakalauras. Pedagoginio darbo patirtis - 9 metai. 

Tam, kad įvyktų ugdymo procesas, mokytojas ir mokinys turi susitikti. Susitikti ne tik fiziškai, bet ir širdimi. Mokytojo vaidmuo šiame procese labai svarbus, nes tam, kad atsirastų ryšys ir pasitikėjimas, pirmiausia pačiai reikia būti atvirai, lanksčiai, gebančiai išmintingai reaguoti į vaiko poreikius. Man patinka būti mokytoja, nes su vaikais reikia žygiuoti koja kojon, jų laikmečiu, priešingu atveju jie gali pralenkti tave šviesmečiais, o tu liksi užmarštyje kartu su  išnykusiais dinozaurais.

Gamtos mokytojas, 6 klasės auklėtojas

Vygantas Gaina

Biologijos mokytojas metodininkas, chemijos mokytojas. Edukologijos magistras. Pedagoginio darbo patirtis - 22 metai. 

Dirbu čia, nes tai mokykla, kokioje nė vienam iš mūsų neteko mokytis: bendravimas su vaiku kaip su sau lygiu, meilė jam, tikėjimas jo galimybėmis, bendra kūryba ir bendras darbas, abipusė pagarba ir abipusis pareigingumas - man yra savaime suprantamos sėkmingo ugdymo proceso sąlygos...

Lietuvių kalbos mokytoja

Renata Kvietkauskienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. Lietuvių kalbos bakalaurė. Pedagoginio darbo patirtis - 12 metų.

Mokytojas - tai ne tik profesija, tai labiau pašaukimas. Pasirinkau šį kelią, nes matau jame didelę prasmę - būti kitiems ir dėl kitų. Augančiai jaunajai kartai svarbu būti pamatytai, todėl visada džiaugiuosi matydama mokinių augimą, tobulėjimą ir asmeninę pažangą.  Man mokykla yra daugiau, nei tik vieta, į kurią privalu eit. 

Matematikos mokytoja

Jolanta Tenenytė

Matematikos mokytoja. Matematikos magistrė. Pedagoginio darbo patirtis - 19 metų.

 

Nuo mažens mane visad supo vaikai. Šeimoje esu vyriausia, taigi teko prižiūrėti sesę, o kai po septynerių metų gimė brolis, tai buvo mano stebuklas, kurį, galima sakyti, auginau, nes pirmas jo žodis buvo ne mama, o mano vardas. Labai tikiu, kad mūsų šalyje mokytojas taps pačia svarbiausia profesija ir į mokyklas ateis pedagogai, kurie dirbs visa širdimi ir siela. 

Istorijos mokytojas

Simonas Jurkštaitis

Istorijos mokytojas. Istorijos bakalauras. Pedagoginio darbo patirtis - 6 metai.

Sunku pasakyti ar aš pasirinkau Mokytojo kelią ar jis mane įviliojo į savo posūkius. Kad ir kaip bebūtų, džiaugiuosi turėdamas galimybę prisidėti prie Tėvynės meilės puoselėjimo ir pažinimo. Džiaugiuosi galėdamas savo žinias taikyti, džiaugiuosi galėdamas diskutuoti su vaikais, jiems žengiant pirmuosius žingsnius į suaugusiųjų pasaulį, kur diskusijos, kitokios nuomonės priėmimas ir savo pozicijos pateikimas bei argumentavimas yra svarbūs dalykais. Todėl per istoriją mes mokomės ne tik datas, bet ir kalbėtis, priimti, išsakyti argumentus. 

Anglų kalbos mokytoja

Jurga Kukienė

Anglų kalbos mokytoja. Anglų kalbos filologijos bakalaurė. Socialinio darbo magistrė. Pedagoginio darbo patirtis - 22 metų.

Baigusi mokyklą nesiruošiau būti mokytoja, ilgai savęs ieškojau kitose srityse. Studijų metais atsitiktinai įsidarbinau vaduojančia anglų kalbos mokytoja ir tai man labai patiko.  Tačiau reikėjo ne vienerių metų, kad ryžčiausi tapti mokytoja. Dėl šio pasirinkimo esu labai laiminga, kaip ir dėl ankstesniuose darbuose sukauptos patirties. Manau, kad svarbiausia yra nuolat mokytis ir nebijoti pokyčių. Dabar jau suprantu, kad mokymas yra abipusis, nes ne tik aš mokau, bet ir vaikai mane moko, padeda keistis, skatina būti išradinga, kūrybinga, vėl ir vėl  ieškoti ir atrasti. O smagiausia matyti ir jausti, kad gali padėti vaikams atsiskleisti bei užaugti. Toks nepaprastas jausmas apima matant kaip vaikai auga, tobulėja, kokie jie visi skirtingi ir tuo pačiu panašūs! Būnant mokytoja niekuomet netenka nuobodžiauti,  darbas kupinas iššūkių ir man tai labai patinka! Ypač, kai dirbi komandoje su bendraminčiais.
 
Rusų kalbos mokytojas

Genadijus Reketis

Rusų kalbos mokytojas metodininkas. Rusų kalbos ir literatūros bakalauras. Pedagoginio darbo patirtis - 40 metų.

Jau senokai suvokiau, kad būti mokytoju yra pašaukimas. Man svarbiausia - mylėti tą, ką dėstai ir tuos, kuriems dėstai. Svarbu stengtis sudominti mokomuoju dalyku, parodyti, kuo jis naudingas yra ar bus gyvenime. Taip pat svarbu neprarasti humoro jausmo bei nuoširdumo.Tikiu, kad mokytojai būna mylimi, o pamokos - tokios, į kurias vaikai noriai eina.

 

Kūrybinio rašymo mokytoja

Ilona Ežerinytė

Rašytoja, kūrybinio rašymo mokytoja, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. Pedagoginio darbo patirtis - 34 metų.

Šiandien vis daugiau kalbama, kad kūrybiškumas nėra įgimtas - jo galima išmokyti. Rašymo užduotys yra gera kūrybiškumo treniruotė. Ir ne tik - rašydami vaikai geriau pažįsta save, skaitydama jų kūrinius aš geriau pažįstu juos, kalbėdamiesi apie tekstus mes kartu bandome pažinti gyvenimą. Vaikų įžvalgos kartais tiesiog sukrečia išmintimi ir tikrumu, o sakinio, (netikėtai?) atsiradusio mokinuko tekste, galėtų pavydėti net Nobelio premijos laureatai. Dėl ko dirbu vaikams ir su vaikais - gal dėl to vienintelio sakinio.

 

 

Dailės, dizaino ir technologijų mokytoja

Karolina Petraitytė

Produkto dizainerė. Produkto dizaino magistrė. Pedagoginio darbo patirtis - 2 metai.

Vaikams smalsu išbandyti daugelį skirtingų dailės priemonių, technikų, stilių. Man irgi smalsu visa tai išbandyti kartu su jais. Kūrybiniai bandymai kartais vaikams panašūs į klaidas. Didžiausias pedagogo meistriškumas yra parodyti vaikams, kad "klaidoje" gali slypėti originali idėja, netikėtas meninis sprendimas. Dažnai kūrybinės "klaidos" sukelia vaikams stiprias neigiamas emocijas, tada kartu mokomės išgyventi tuos jausmus. O po to drąsiai kuriame toliau. Tegyvuoja klaidos! 

 

Teatro mokytoja

Milda Jonaitytė

Aktorė. Teatro ir kino bakalaurė. Pedagoginio darbo patirtis - 1 metai.

Dirbant mokykloje man svarbiausia sukurti aplinką, kurioje bendradarbiavimas būtų ne užduotis, o natūralus būvis, kuriame visi jaustųsi kaip bendruomenės dalis, bendruomenės į kurią kas kartą sugrįžti būtų vis maloniau. Teatras yra puiki terpė išmokti atskleisti ne tik savo fantaziją, bet ir pasiduodi komandos narių vaizduotei. Mano nuomone, vaikai anksti susipažindami su teatru ir vaidyba tampa daug laisvesni, drąsesni ir gali visas įgytas žinias pritaikyti ir kitose srityse. 

Muzikos mokytoja

Živilė Virganavičienė

Muzikos mokytoja. Muzikos edukacinių technologijų magistrė. Pedagoginio darbo patirtis - 8 metai.

Dainavimas mane lydi nuo vaikystės. Esu laiminga, kad dainavimo džiaugsmu galiu dalintis ir su vaikais, mokydama juos dainavimo paslapčių.

Muzikos mokytojas, pučiamųjų orkestro vadovas

Gediminas Norvilas

   

 

Šokio mokytoja

Aistė Živelytė

Šokio mokytoja. Šokio edukologijos magistrė. Pedagoginio darbo patirtis - 

Mano tikslas – suteikti bendrąjį išprusimą šokio srityje, t. y. šokio žinių, supratimo ir gebėjimų pagrindus. Daugiausia dėmesio kreipiu ne į vieno konkretaus šokio žanro gilinimąsi, o į platesnį visų šokio žanrų pažinimą, ne į šokio žingsnių atlikimo technikos tobulinimą, o į kūno judėjimo galimybių, šokio judesių, kūrybinių idėjų ir principų tyrinėjimą ir pan. Šokio pamokose akcentuojamas dėmesys į norà – kurti, šokti, stebėti, analizuoti, kalbėti apie šokį, suprasti jį ir vertinti.

 

 

Kūno kultūros mokytojas

Žygimantas Skinderis

Kineziterapeutas, socialinis darbuotojas. Kineziterapijos bakalauras, socialinio darbo bakalauras. Pedagoginio darbo patirtis - 3 metai.

Darbas su vaikais - tai sena svajonė, kuri išsipildė. Dalyvavimas mokyklos gyvenime - tai puiki patirtis savęs pažinimui.  Sveikame kūne - sveika siela! Per kūno kultūros pamokas mes stipriname savo kūną, laviname fizines ypatybes, koreguojame laikyseną, tokiu būdu prisidėdami prie savo vidinio gyvenimo raiškos ir veiklumo. 

 

 

Narsos ir ištvermės mokytojas

Andrius Venslovas

Dailės mokytojas. Tapybos bakalauras, dizaino magistras. Pedagoginio darbo patirtis - 1 metai.

Svarbi pedagogo darbo dalis - auklėjimas. Tai pagalba mažam žmogui augti, įveikti su augimu susijusius psichloginius barjerus, rasti savo vietą visuomenėje ir tapti Žmogumi iš didžiosios raidės.

Logopedė

Skaistė Vilimė

Vyr. logopedė. Lietuvių filologijos magistrė, logopedijos studijų bakalaurė. Pedagoginio darbo patirtis - 21 metų.

Per pokalbio džiaugsmo, prasmės, kalbos grožio, žmogiškumo, bendrystės, atsakomybės pajautą, kartu su vaiku ir jo artimaisiais, esame susieti, sustiprinti viltimi – įveikti, sušvelninti jo kalbėjimo, skaitymo, rašymo sunkumus.
Be daugybės kitų dalykų, logopedinės pagalbos sėkmę nulemia: logopedo ir tėvų bendradarbiavimas, besąlygiškas pasitikėjimas vaiku, tvirtas tikėjimas jo galimybėmis ir galiomis.
(Мotinystės atostogose)

Lina Lenartavičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja ekspertė. Ikimokyklinio ugdymo magistrė. Pedagoginio darbo patirtis - 14 metų. 

Mokytojavimas man, pirmiausia, yra pagarbus santykis su Vaiku, savimi, bendruomene, kitaip mąstančiais, aplinka, mokslu, gamta, Dievu. Kuo santykis gilesnis, besąlygiškesnis, atviresnis, tuo geresni rezultatai. Ir jie matuojami ne tik išmoktomis raidėmis, skaičiais ar teoremomis. Jie svarbūs, tačiau, mano manymu, svarbiau, kad kiekvienas augtų Žmogumi. Augtų savo sąmoningumu, išmintimi, dėkingumu, supratingumu. Augtų visi ir kasdien! Be ypatingų progų, be pabėgimo nuo savo kasdienybės ir konkuruodami tik su savimi... Dėl geresnės savo versijos... Suprasdami, kad kiekvienas yra tobulas savo netobulume.

 

Ekspedicijų vadovė

Violeta Skinderienė

Pradinių klasių mokytoja. Edukologijos bakalaurė. Pedagoginio darbo patirtis - 8 metai.

Dirbti su vaikais man yra be galo prasmingas ir atsakingas darbas. Net ne darbas – gyvenimo būdas.  Kartais mokykloje jaučiuosi kaip sodininkė, kurios rankoms yra patikėti grūdai. Svarbu tinkamai jais pasirūpinti – šildyti dėmesiu ir laistyti vertybėmis, kad iš jų išaugtų sveika ir vaisinga darbais kitų labui ateitis.