Apie mus

VšĮ "Vilniaus humanistinė mokykla" įsteigta 2015 metais grupės bendraminčių: pedagogų, psichologų, verslininkų. Pirmi metai buvo skirti mokyklos koncepcijos kūrimui, pedagogų komandos subūrimui, saviugdai, patalpų įrengimui.  
 
Mokykla savo veiklą grindžia humanistinio ugdymo filosofija ir Geros mokyklos koncepcija.

VšĮ "Vilniaus humanistinė mokykla" yra prasmės, atradimų ir mokymosi sėkmės mokykla, savo veikloje puoselėjanti humanistinio ugdymo(si) idėjas ir principus. 

Mokykla vadovaujasi Lietuvos Respublikos priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrosiomis programomis. 

2016 - 2017  mokslo metais pradėjo veikti priešmokyklinio ugdymo grupė ir jungtinė 1-2 klasė. 

2017- 2018 mokslo metus pasitikome su gausesniu būriu mokinukų: priešmokykline grupe, 1, 2 ir 3 klasėmis. 

2018-2019 mokslo metais mokyklą lankė 80 mokinių, veikė priešmokyklinio ugdymo grupė ir 1-4 klasės.

2019-2020 mokslo metais tęsėme vykdyti priešmokyklinį ugdymą (viena priešmokyklinė grupė), pradinį ugdymą (1-4 klasės) ir pradėjome įgyvendinti pagrindinio ugdymo programą, t.y. atidarėme 5-8 klases. 

2020-2021 mokslo metais papildomai atidarėme antrą priešmokyklinio ugdymo grupę, 1-3 klasių turime po du komplektus, mokosi viena ketvirtokų klasė, o pagrindinėje mokykloje veikia 5-6 klasės.

Ilgainiui mokykla išaugs į 12-os metų bendrojo ugdymo įstaigą.
 
Mokykloje šiuo metu dirba 29-ių talentingų ir charizmatiškų mokytojų komanda.