Apie mus

VšĮ "Vilniaus humanistinė mokykla" įsteigta 2015 metais grupės bendraminčių: pedagogų, psichologų, verslininkų. Pirmi metai buvo skirti mokyklos koncepcijos kūrimui, pedagogų komandos subūrimui, saviugdai, patalpų įrengimui.  
 
Mokykla savo veiklą grindžia humanistinio ugdymo filosofija ir Geros mokyklos koncepcija.

VšĮ "Vilniaus humanistinė mokykla" yra prasmės, atradimų ir mokymosi sėkmės mokykla, savo veikloje puoselėjanti humanistinio ugdymo(si) idėjas ir principus. 

Mokykla vadovaujasi Lietuvos Respublikos priešmokyklinio ir pradinio ugdymo Bendrosiomis programomis. 

2016 - 2017  mokslo metais pradėjo veikti priešmokyklinio ugdymo grupė ir jungtinė 1-2 klasė. 

2017- 2018 mokslo metus pasitikome su gausesniu būriu mokinukų: priešmokykline grupe, 1, 2 ir 3 klasėmis. 

2018-2019 mokslo metais mokyklą lanko 80 mokinių, veikia priešmokyklinio ugdymo grupė ir 1-4 klasės.

Šiuo metu mokykloje organizuojamas priešmokyklinis ir pradinis ugdymas. Nuo 2019-2020  mokslo metų mokykla pradės įgyvendinti pagrindinio ugdymo programą, t.y. atidarys 5-ą klasę. Ilgainiui mokykla išaugs į 12-os metų bendrojo ugdymo įstaigą.
 
Mokykloje šiuo metu dirba 20-ies talentingų ir charizmatiškų mokytojų komanda.