Apie mus

VšĮ "Vilniaus humanistinė mokykla" įsteigta 2015 metais grupės bendraminčių: pedagogų, psichologų, verslininkų. Pirmi metai buvo skirti mokyklos koncepcijos kūrimui, pedagogų komandos subūrimui, saviugdai, patalpų įrengimui.  
 
Mokykla savo veiklą grindžia humanistinio ugdymo filosofija ir Geros mokyklos koncepcija.

VšĮ "Vilniaus humanistinė mokykla" yra prasmės, atradimų ir mokymosi sėkmės mokykla, savo veikloje puoselėjanti humanistinio ugdymo(si) idėjas ir principus. 

Mokykla vadovaujasi Lietuvos Respublikos priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrosiomis programomis. 

2016 - 2017  mokslo metais pradėjo veikti priešmokyklinio ugdymo grupė ir jungtinė 1-2 klasė. 

2017- 2018 mokslo metus pasitikome su gausesniu būriu mokinukų: priešmokykline grupe, 1, 2 ir 3 klasėmis. 

2018-2019 mokslo metais mokyklą lankė 80 mokinių, veikė priešmokyklinio ugdymo grupė ir 1-4 klasės.

2019-2020 mokslo metais tęsiame vykdyti priešmokyklinį ugdymą (viena priešmokyklinė grupė), pradinį ugdymą (1-4 klasės) ir pradedame įgyvendinti pagrindinio ugdymo programą, t.y. 5-8 klases. Šiuo metu mokykloje mokosi 105 mokiniai.

Ilgainiui mokykla išaugs į 12-os metų bendrojo ugdymo įstaigą.
 
Mokykloje šiuo metu dirba 25-ių talentingų ir charizmatiškų mokytojų komanda.