VISYBIŠKUMAS:

proto ir širdies darna

BENDRYSTĖ:

gyventi su žmonėmis ir dėl žmonių

SĄMONINGUMAS:

prasmingai mokytis ir gyventi, siekti aukštų tikslų

DŽIAUGSMAS

Džiaugsminga nuotaika, kurią vaikas patiria mokykloje, yra požymis, kad skleidžiasi jo asmenybė, ir jis mokykloje gyvena sėkmingą gyvenimą.

VIENYBĖ

Mokykloje kuriama vienybės atmosfera. Kuo sunkesnė mokomoji užduotis, tuo svarbesnis bendramokslių palaikymas ir pagalba.

PAMOKA PAMOKOJE

Pamokoje ieškoma jungties tarp materialumo ir dvasingumo. Taikant analogijos principą  mokslo faktai ir dėsniai ima kalbėti vaikui apie jo vidinio pasaulio faktus ir dėsnius.

SUAUGTI, VYSTYTIS, LAISVĖTI

Prigimtinių vaiko siekių - tobulėti, suaugti, laisvėti - paisymas yra humanistinio pedagoginio proceso pagrindas, todėl pedagogai kūrybiškai ieško šiuos siekius atitinkančių ugdymo metodų ir taiko juos kasdienėje veikloje.

SAVAITĖS TEMA

Kiekviena savaitė turi savo temą, kurios pagrindu kuriamas integruotas ugdymo turinys.

BENDRA SĖKMĖ

Skatinamas ir itin vertinamas indėlis į bendrą sėkmę, tikslą.

MOKYMOSI GRUPĖS

Nedidelės mokymosi grupės -12 (15) vaikų ir mokytojas.

IŠVYKA Į „GYVENIMĄ“

Reguliariai organizuojamos išvykos į "gyvenimą", kurių tikslas – tiesiogiai pažinti ir suvokti žmonių ir įvairių gyvenimo reiškinių integralumą.

VISOS DIENOS MOKYKLA

Mokykloje vaikai visapusiškai lavinami visą dieną. Pamokos prasideda 8.30 ir baigiasi 16.30. Pirmoje dienos pusėje mokomasi kalbų, matematikos, antroje dienos pusėje - menų, kūno kultūros, pasaulio ir savęs pažinimo.

Naujos kartos vaikai

  • Dabartinėms kartoms svarbiausia – turėti ir užvaldyti.
Naujoms kartoms svarbiausia – duoti ir dovanoti.
  • Dabartinių kartų šūkis – rungtyniauti ir konkuruoti.
Naujų kartų šūkis  bus – bendradarbiauti ir vienytis.
  • Dabartinės kartos griauna.
Naujos kartos statys.
  • Mokslo žinių įvaldymas – dabartinių kartų pasididžiavimas ir šlovė.
Naujoms kartoms – išmintis aukščiau už viską.
  • Dabartines kartas valdo intelektas.
Naujoms kartoms vadovaus intuicija.
  • Dabartines kartas supa išsigimusios formos.
Naujos kartos apsups save grožiu.
  • Dabartinės kartos linksta nuo sunkių kančių.
Naujos kartos neš Šviesą ir džiaugsmą.
  • Dabartinės kartos susikausčiusios.
Naujos kartos bus laisvos.
(Humanistinės pedagogikos manifestas. V, 2012)